Aula Leopoldyńska

Najbardziej reprezentacyjna część gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Do dzisiaj gromadzi społeczność akademicką na uroczystościach i ważnych wydarzeniach z życia uczelni. Jest także miejscem dla innych okazji, np. koncertów.

Aula to cenny i unikatowy zabytek świecki późnego baroku. Wzniesiona w latach 1728-1732 wraz z całym kompleksem budynków uniwersyteckich, otrzymała swoją nazwę na cześć cesarza Leopolda I, fundatora Uniwersytetu w roku 1702. Zaprojektowana została przez znanego włoskiego architekta – Christophorusa Tauscha, ucznia Andrei Pozza.

Jej wnętrze podzielone jest na trzy części: podium, audytorium i wspartą na filarach emporę muzyczną. Aula Leopoldyńska znana jest również ze wspaniałej akustyki. Znajduje się na I piętrze głównego gmachu Uniwersytetu. 

W ramach jednego biletu można zwiedzić 2, 3 lub 4 atrakcje Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego: Aulę Leopoldyńskąinę, Wieżę Matematyczną, Oratorium Marianum, wystawę.

na podst. mat. ał ze strony Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Galeria

Więcej miejsc