Kościół polskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny

Katedra św. Marii Magdaleny jest jedną z najstarszych świątyń w mieście. Budowano ją w latach 1226-1232. Dawny kościół ewangelicki należy dzisiaj do Kościoła polskokatolickiego.

W dzisiejszym kształcie gotyckiej, murowanej z cegły, trójnawowej bazyliki powstała w latach 1355-1360 i była główną świątynią miasta.
Przed 1488 r. ukończono budowę dwóch wież zachodnich, pierwotnie połączonych arkadą – „mostkiem pokutnic”, nazywanym też „ mostkiem czarownic” (obecnie punkt widokowy). Mówiono wtedy, że jest to najwyższy most na Śląsku - znajduje się na wysokości 52 m. Zbudowany przed 1459 r. służył jako estrada dla koncertującej orkiestry, stąd rozlegały się fajerwerkowe wystrzały podczas ważnych uroczystości miejskich. W nocy z 22 na 23 marca 1887 r., od fajerwerków puszczonych z okazji 90. rocznicy urodzin cesarza Wilhelma I, spłonęła wieża północna.

Dwa rzędy kaplic bocznych dobudowano stopniowo w XV i XVI wieku. W latach 1525-1945 świątynia należała do Kościoła ewangelickiego, obecnie jest katedrą Kościoła polskokatolickiego.

O randze świątyni w średniowieczu świadczy to, że w 1365 r. cesarz Rzeszy Karol IV ofiarował jej relikwie patronki oraz cierń z korony Chrystusa i drzazgę z Krzyża Świętego, a biskup wrocławski Przecław z okazji tego daru ustanowił odpust generalny.
 

25 października 1523 r. duchowny protestancki Jan Hess odprawił w kościele pierwsze we Wrocławiu nabożeństwo luterańskie. Od tego czasu aż po rok 1945 kościół należał do głównych miejsc kultu Kościoła ewangelickiego.

W czasie II wojny świątynia została zniszczona w 70 procentach. Już po kapitulacji niemieckich obrońców miasta wybuchła w wieży południowej składowana w niej amunicja. W konsekwencji zniszczona została fasada kościoła z portalem głównym. Odbudowa świątyni rozpoczęła się już w październiku 1946 r. 

  • Msze Święte w niedziele:  9:30, 11:00, w okresie zimowym: 17:00 
  • Msze Święte w dni powszednie codziennie: w okresie zimowym godz. 17:00, w okresie letnim  godz. 18:00

Opis ze strony www.mariamagdalena.wroclaw.pl

Galeria

Więcej miejsc