Kościół polskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny

Katedra św. Marii Magdaleny jest jedną z najstarszych świątyń w mieście. Zbudowana w latach 1226-1232, była pierwszym kościołem parafialnym, w którym ówcześnie skupiała się większość kolonistów niemieckich.

Katedra św. Marii Magdaleny jest jedną z najstarszych świątyń w mieście. Zbudowana w latach 1226-1232, była pierwszym kościołem parafialnym, w którym ówcześnie skupiała się większość kolonistów niemieckich.

W dzisiejszym kształcie gotyckiej, murowanej z cegły, ośmioprzęsłowej i trójnawowej bazyliki powstała w latach 1355-1360 i była główną świątynią miasta. Przed 1488 r. ukończono budowę dwóch wież zachodnich, pierwotnie połączonych arkadą – „mostkiem pokutnic”, nazywanym też „ mostkiem czarownic” (obecnie punkt widokowy). Mówiono wtedy, że jest to najwyższy most na Śląsku, o wysokości 52 m. Zbudowany przed 1459 r. służył przez stulecia jako estrada dla koncertującej orkiestry, stąd rozlegały się fajerwerkowe wystrzały podczas ważnych uroczystości miejskich. W nocy z 22 na 23 marca 1887 r., od fajerwerków puszczonych z okazji hucznie obchodzonej w mieście 90. rocznicy urodzin cesarza Wilhelma I, spłonęła wieża północna.

Dwa rzędy kaplic bocznych dobudowano stopniowo w XV i XVI wieku. W latach 1525-194 świątynia należała do Kościoła ewangelickiego, obecnie jest katedrą Kościoła polskokatolickiego.

Dwie monumentalne, 72-metrowe wieże ostatecznie ukończono w latach 50. XV wieku. W 1481 r. były nakryte już czterospadowymi, ostrosłupowymi hełmami.

O randze świątyni w średniowieczu świadczy to, że w 1365 r. cesarz Rzeszy Karol IV ofiarował jej relikwie patronki oraz cierń z korony Chrystusa i drzazgę z Krzyża Świętego, a biskup wrocławski Przecław z okazji tego daru ustanowił odpust generalny.

25 października 1523 r. duchowny protestancki Jan Hess odprawił w kościele pierwsze we Wrocławiu nabożeństwo luterańskie. Od tego czasu aż po rok 1945 kościół – obok świątyni św. Elżbiety i św. Bernarda – należał do głównych miejsc kultu Kościoła ewangelickiego.

W czasie ostatniej wojny świątynia zniszczona w 70% straciła prawie wszystkie dachy, hełmy wież, sklepienia południowej nawy bocznej i chóru muzycznego nad wejściem głównym, sklepienie wieży północnej. Także większość jej elementów wyposażenia i wystroju uległo uszkodzeniu. Zniszczeń tych dopełnił wypadek z 18 maja 1945 r., kiedy to, już po kapitulacji niemieckich obrońców miasta, wybuchła w wieży południowej składowana w niej amunicja. Zawaliły się wówczas trzy ściany wieży i w konsekwencji zniszczona została bardzo poważnie fasada kościoła z portalem głównym. Odbudowa świątyni rozpoczęła się już w październiku 1946 r. 

  • Msze Święte w niedziele:  9:30, 11:00, w okresie zimowym: 17:00 
  • Msze Święte w dni powszednie codziennie: w okresie zimowym godz. 17:00, w okresie letnim  godz. 18:00

Opis ze strony www.mariamagdalena.wroclaw.pl

Galeria

Więcej miejsc