Muzeum Architektury we Wrocławiu

Jedyna instytucja muzealna w Polsce zajmująca się wyłącznie architekturą - jej historią oraz dokonaniami współczesnych projektantów i budowniczych.

Muzeum mieści się w zabytkowym zespole dawnego klasztoru Bernardynów z przełomu XV i XVI wieku. 
Założycielem Muzeum (1965) był Olgierd Czerner, główny konserwator zabytków Wrocławia i późniejszy profesor Politechniki Wrocławskiej.

Początkowo celem Muzeum było przede wszystkim pozyskiwanie i inwentaryzowanie ocalałych resztek detali architektonicznych, pochodzących z budynków zrujnowanych podczas wojny. Najcenniejsze z nich zostały zgromadzone na stałej, powiększanej z czasem ekspozycji. Później MA rozszerzyło swoją działalność na teren całej Polski, służąc przede wszystkim polskim architektom.

Muzeum Architektury jest organizatorem wielu czasowych wystaw prezentujących sylwetki i dzieła współczesnych twórców architektury na świecie. Tu odbywają się spotkania, międzynarodowe konferencje, koncerty muzyki poważnej, festiwale i spektakle teatralne.
Muzeum posiada również bogate zbiory ikonografii dawnej architektury i archiwalnych fotografii, dokumentujących zabytki architektury i budowle współczesne, oraz kolekcję sztuki najnowszej.

Na podst. mat. Muzeum Architektury

Galeria

Powiązane wydarzenia

Więcej miejsc