Muzeum Architektury we Wrocławiu

Jedyna instytucja muzealna w Polsce poświęcona w całości historii architektury oraz architekturze współczesnej.

Muzeum mieści się w zabytkowym zespole dawnego klasztoru Bernardynów, wzniesionym w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku. Założycielem Muzeum był główny konserwator zabytków Wrocławia i późniejszy profesor Politechniki Wrocławskiej – Olgierd Czerner, który kierował placówką od jej założenia do 2000 r.

Początkowo celem Muzeum było przede wszystkim pozyskiwanie i inwentaryzowanie ocalałych resztek detali architektonicznych, pochodzących z budynków zrujnowanych podczas wojny. Najcenniejsze z nich zostały zgromadzone na stałej, powiększanej z biegiem czasu ekspozycji. W późniejszym okresie Muzeum rozszerzyło swoją działalność na teren całej Polski, służąc przede wszystkim polskim architektom.

Muzeum Architektury jest organizatorem wielu czasowych wystaw prezentujących sylwetki i dzieła współczesnych twórców architektury na świecie. Tu odbywają się spotkania, międzynarodowe konferencje, koncerty muzyki poważnej, festiwale i spektakle teatralne. Muzeum posiada również bogate zbiory ikonografii dawnej architektury i archiwalnych fotografii, dokumentujących zabytki architektury i budowle współczesne, oraz kolekcję sztuki najnowszej.

na podst. mat. ze strony Muzeum Architektury

Galeria

Powiązane wydarzenia

Więcej miejsc