Dom Handlowy „Renoma”

Powstał pod koniec lat 20. XX wieku i miał jak na owe czasy olbrzymią powierzchnię handlową. Dom towarowy Wertheim przy obecnej ulicy Świdnickiej zbudowano według projektu Hermanna Dernburga. Otwarty został 2 kwietnia 1930 r.

Od momentu otwarcia Wertheim wzbudzał podziw nie tylko mieszkańców i przyjezdnych, ale i ówczesnego środowiska budowlanego.
Ten monumentalny gmach, wzniesiony na planie zbliżonym do trapezu, reprezentował nowoczesną architekturę i był w tym czasie największym obiektem handlowym w Breslau, o całkowitej powierzchni wynoszącej 35 tysięcy metrów kwadratowych.  Wykorzystano w nim wiele nowatorskich rozwiązań, m.in. olbrzymie przestrzenie handlowe, ruchome schody, nowoczesny system ogrzewania.

Dom towarowy prosperował znakomicie, jednak na przełomie lat 20. i 30. na świecie szalał kryzys. Natomiast od 1933 r. Wertheimowie, Niemcy żydowskiego pochodzenia, zmagali się także z konsekwencjami dochodzenia nazistów do władzy. Ostatecznie w 1937 r., na podstawie praw wprowadzonych przez hitlerowców, przeszedł on na własność państwowej spółki.

W 1945 r. budynek zbombardowano. Otwarto go ponownie dopiero po trzech latach jako największy w Polsce Powszechny Dom Towarowy. Nazwę Renoma wyłoniono w konkursie przeprowadzonym wśród czytelników „Słowa Polskiego”. W 1977 r. budynek wpisano do rejestru zabytków jako sztandarowe dzieło europejskiego modernizmu.

W latach 2005-2009 została przeprowadzona rewitalizacja i rozbudowa budynku o nowe skrzydło, w miejscu pierwotnie przewidzianym przez Hermanna Dernburga. Projekt ukończono w kwietniu 2009 r., a ponowne uroczyste otwarcie odbyło się 25 kwietnia. Wprowadzone zmiany zostały bardzo dobrze ocenione przez specjalistów - architekt Zbigniew Maćków i jego zespół, zdobyli za rozbudowę Renomy wiele prestiżowych nagród.

W rozbudowanej Renomie mieści się obecnie ponad 120 sklepów i punktów usługowych, a także część restauracyjna. 

 

Galeria

Więcej miejsc