Biuro Rzeczy Znalezionych

Zagubienie osobistej rzeczy w tramwaju, autobusie lub w miejscu publicznym nie zawsze oznacza, że straciliśmy ją na zawsze. Wiele z pozostawionych przedmiotów trafia do Biura Rzeczy Znalezionych.

Przedmioty znalezione w pojazdach komunikacji miejskiej (w autobusach i tramwajach), po jednym dniu od zgubienia, trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych MPK, ul. B. Prusa 75-79, tel.: 71 372 28 90, biuro czynne: w środy od 8.30 do 16.00, w pozostałe dni robocze od 8.00 do 14.00.

Osoby poszukujące zagubionych przemiotów i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

  • jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona, opisać ją, podać charakterystyczne cechy;
  • określić kiedy i w jakim pojeździe dana rzecz została zagubiona.

Przedmioty pozostawione w innym miejscu publicznym trafiają do Miejskiego Biura Rzeczy Znalezionych. Jest ono czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przy ul. Długiej 49, w budynku H, tel. 71 376 08 96.