Herb, logo, barwy

Data aktualizacji: 2020-07-28

O herbie zdecydowała nowa Rada Miejska w czerwcu 1990 r. Pierwotnie św. Jan Chrzciciel patrzył prosto (twarz była en face). W 1995 r. to godło zmieniono i mamy teraz profil twarzy świętego.

Herbem Wrocławia jest tarcza podzielona w krzyż na cztery pola:

  1. w polu górnym po stronie prawej (heraldycznie) lew wspięty w lewo z koroną na głowie, pyskiem otwartym z podniesionym i rozwidlonym ogonem. Lew biały z konturem czarnym, koroną żółtą z konturem czarnym i tłem czerwonym,
  2. w polu lewym orzeł o skrzydłach symetrycznie rozłożonych, zwrócony głową w prawo z wyraźnie zaznaczoną półksiężycową przepaską przez tułów i skrzydła, z krzyżem równoramiennym pośrodku. Orzeł czarny, półksiężyc i krzyż białe, tło żółte,
  3. w polu dolnym prawym duża litera "W" ze ściętymi szeryfami – czarna na żółtym tle,
  4. w polu dolnym lewym głowa św. Jana Ewangelisty skierowana na wprost, o twarzy młodzieńca z lokami jakby kobiecymi, w nimbie dookoła głowy, osadzona na odwróconej koronie. Głowa biała z konturem czarnym, nimb i korona żółte z konturem czarnym, tło pola czerwone,
  5. pośrodku czteropolowej tarczy głowa św. Jana Chrzciciela skierowana skośnie w prawo, wewnątrz okrągłej misy. Głowa biała z włosami i brodą czarnymi, misa biała z podwójnym czarnym konturem.

Opis herbu jest zgodny z zasadami heraldyki: herb opisuje się "od strony rycerza trzymającego tarczę" – prawa strona herbu znajduje się po lewej stronie rysunku.

Herb jest znakiem prawnie chronionym. Rozpowszechnianie nazwy miasta i herbu wymaga zgody prezydenta.

Autorem opracowania wzoru herbu na podstawie przekazów historycznych jest artysta grafik Norbert Wieschalla.

Logo Wrocławia

W 1996 r. został rozstrzygnięty konkurs na logo Wrocławia. Autorem zwycięskiego projektu jest Paweł Pawlak.

Logo jest znakiem prawnie chronionym. Rozpowszechnianie logo wymaga zgody dyrektora Biura Promocji Miast.

Flaga Wrocławia

Flagą Miasta jest prostokątny płat tkaniny w kolorach czerwonym i żółtym. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8. Zezwala się na umieszczenie herbu miasta na tle flagi.

Pieczęć

Miasto posługuje się pieczęcią metalową tłoczoną, okrągłą, zawierającą pośrodku herb, a w otoku napis "Miasto Wrocław".

Święto Wrocławia

Świętem Wrocławia jest 24 czerwca.

Zdjecie Redakcja www.wroclaw.pl

Redakcja www.wroclaw.pl