Kalendarium

Data aktualizacji: 2020-09-18

W tysięcznym roku Wrocław staje się siedzibą biskupstwa. Ukazanie się bulli papieskiej – najstarszej, zachowanej, pisemnej wzmianki o Wrocławiu. W 2009 r. funkcję prezydenta Wrocławia obejmuje, wybrany po raz pierwszy po wojnie w wyborach bezpośrednich, Rafał Dutkiewicz.

Kalendarium:

 • 1000 r.

Wrocław staje się siedzibą biskupstwa. Ukazanie się bulli papieskiej – najstarszej, zachowanej, pisemnej wzmianki o Wrocławiu.

 • 1242 r.

Lokacja miasta, odbudowanego po najeździe mongolskim, na prawie niemieckim.

 • 1261 r.

Wrocław otrzymuje prawo magdeburskie i radę miejską.

 • 1299 r.

Rozpoczęcie budowy murów miejskich, ukończonych w poł. XIV wieku.

 • 1335 r.

Po śmierci księcia Henryka Piastowskiego miasto i księstwa wrocławskie przechodzi pod panowanie korony czeskiej.

 • 1523 r.

Początek reformacji we Wrocławiu (kazanie Jana Hessa w kościele Świętej Marii Magdaleny).

 • 1526 r.

Po śmierci Króla Czech Ludwika Jagiellończyka Wrocław wraz ze Śląskiem przechodzi pod panowanie Habsburgów; rozpoczęła się również trwająca do schyłku XVI wieku budowa nowoczesnych fortyfikacji, które przetrwały do początków XIX wieku.

 • 1648 r.

Zakończenie wojny trzydziestoletniej – miastu udaje się uniknąć większych zniszczeń i zachować swój, głównie protestancki, charakter.

 • 1702 r.

Powołanie Akademii Jezuickiej przez cesarza Leopolda I.

 • 1741 r.

Początek wojen śląskich, w wyniku których Wrocław i Śląsk przeszły pod panowanie pruskie.

 • 1807 r.

Zdobycie miasta przez wojska napoleońskie i początek wyburzenia fortyfikacji miejskich.

 • 1809 r.

W wyniku reform w Prusach, we Wrocławiu zostaje powołany nowoczesny samorząd miejski.

 • 1811 r.

Powołanie państwowego, pruskiego uniwersytetu we Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski).

 • 1821 r.

Podporządkowanie biskupstwa wrocławskiego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

 • 1840 r.

Uruchomienie pierwszej linii omnibusowej.

 • 1842 r.

Otwarcie pierwszego odcinka kolei żelaznej (Wrocław – Oława) początkiem rozbudowy wrocławskiego węzła kolejowego.

 • 1848 r.

Wydarzenia rewolucji Wiosny Ludów we Wrocławiu.

 • 1875 r.

Rozpoczęcie działalności przez zakłady przemysłu metalowego "Archimedes".

 • 1877 r.

Uruchomienie pierwszych linii tramwajów konnych (funkcjonowały do 1910 r., zastępowane po 1891 r. elektrycznymi).

 • 1891 r.

Początki elektryfikacji Wrocławia – w Rynku pojawiają się pierwsze latarnie elektryczne.

 • 1901 r.

Ukończenie budowy kanału żeglownego oraz portu rzecznego na Popowicach.

 • 1903 r.

Wielka powódź, która dokonała dużych szkód w mieście, ale również spowodowała przyspieszenie wielkich prac regulacyjnych, w wyniku których powstał ostatecznie funkcjonujący do dziś kształt systemu wrocławskiego węzła wodnego.

 • 1910 r.

Otwarcie Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu raz mostu Grunwaldzkiego.

 • 1911 r.

Fuzja dwóch przedsiębiorstw, która doprowadziła do powstania kombinatu Linke-Hoffmann-Werke, potentata w produkcji taboru kolejowego.

 • 1913 r.

Wystawa Stulecia Pruskiej Wojny Wyzwoleńczej, ukończenie budowy Hali Ludowej.

 • 1914-1918 r.

Wrocław jako twierdza na zapleczu frontów I wojny światowej.

 • 1918 r., listopad

przejęcie władzy w mieście przez socjaldemokratów.

 • 1920 r., marzec

Próba przejęcia władzy w mieście przez siły kontrrewolucyjne w czasie puczu Kappa i Lüttwitza.

 • 1920 r.

Do grona konsulatów dołącza Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 1926 r.

Oddanie do użytku Stadionu Olimpijskiego.

 • 1928 r.

Poszerzenie granic administracyjnych miasta o szereg peryferyjnych osiedli i terenów.

 • 1933 r.

Przejęcie we Wrocławiu, podobnie jak w całych Niemczech władzy przez narodowych socjalistów, początki terroru hitlerowskiego.

 • 1938 r., 9/10 listopada

Wrocławska noc kryształowa, największy z pogromów na ludności żydowskiej.

 • 1944 r.

Wrocław zostaje ogłoszony zamkniętą twierdzą (Festung Breslau).

 • 1945 r., styczeń

Tragiczna w skutkach przymusowa ewakuacja ludności.

 • 1945 r., luty

Początek oblężenia miasta przez Armię Czerwoną, olbrzymie zniszczenia materialne oraz tragedia mieszkańców.

 • 1945 r., 6 maja

Kapitulacja Festung Breslau.

 • 1945 r., 9 maja

Rozpoczęcie przejmowania miasta przez administrację polską 2.08.1945 r. – Na Konferencji Poczdamskiej zapada decyzja o przyznaniu Wrocławia i Śląska Polsce.

 • 1945 r., 8 września

Przedstawieniem "Halki" Stanisława Moniuszki rozpoczyna działalność Opera Wrocławska.

 • 1945 r., 15 listopada

Inauguracja pierwszego roku akademickiego w powojennym, polskim Wrocławiu.

 • 1946 r., 21 lipca

Sprowadzenie ze Lwowa do Wrocławia części zbiorów Ossolineum oraz płótna Panoramy Racławickiej.

 • 1948 r., 21 lipca

Otwarcie Wystawy Ziem Odzyskanych

 • 1948 r., 25 sierpnia

Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju (delegaci z 46 krajów)

 • 1951 r., 29 lipca

Konsekracja odbudowanej ze zniszczeń katedry św. Jana Chrzciciela.

 • 1963 r., sierpień

Epidemia czarnej ospy. Miasto objęte kwarantanną.

 • 1966 r., 9 sierpnia

Rozpoczęcie I Festiwalu Muzyki Oratoryjno-Kantatowej "Wratislavia Cantans" – trwającej do dziś, największej, i najbardziej znanej cyklicznego wydarzenia kulturalnego w mieście.

 • 1980 r., 26 sierpnia

– Wrocławskie zakłady pracy przyłączają się do trwających w kraju strajków powszechnych, które doprowadzą do powstania NSZZ "Solidarność".

 • 1981 r., 13 grudnia

Początek stanu wojennego. Przez cały okres lat 80. Wrocław pozostanie jednym z najsilniejszych ośrodków opozycji antykomunistycznej w Polsce.

 • 1983 r., 21 czerwca

Wizyta we Wrocławiu papieża Jana Pawła II, podczas jego pielgrzymki do kraju, msza św. i spotkanie z wrocławianami na terenie Toru Wyścigów Konnych na Partynicach.

 • 1985 r., 14 czerwca

Otwarcie odrestaurowanej Panoramy Racławickiej.

 • 1989 r., 4 czerwca

Wrocławianie biorą masowy udział w pierwszych wolnych wyborach do Sejmu i Senatu, początek końca systemu komunistycznego.

 • 1990 r., 27 maja

Pierwsze wolne wybory samorządowe. Wybrana została Rada Miejska, której pierwszym przewodniczącym został prof. Stanisław Miękisz. Prezydentem został Bogdan Zdrojewski.

 • 1990 r., 19 czerwca

Rada Miejska przywraca historyczny herb miasta Wrocławia, co jest symbolicznym pogodzenia się współczesnych, polskich mieszkańców miasta z jego dawną, także niemiecką przeszłością.

 • 1993 r., 18 stycznia

Lotnisko wrocławskie przekształca się w Międzynarodowy Port Lotniczy.

 • 1995-1996 r., 28 grudnia – 2 stycznia

Europejskie Spotkania Młodych Chrześcijan z Taize we Wrocławiu.

 • 1997 r., 21 maja – 1 czerwca
 1. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny z udziałem Papieża Jana Pawła II.
 • 1997 r.

Zakończenie wielkiej renowacji Rynku.

 • 1997 r., lipiec

Wielka powódź we Wrocławiu, która obok zniszczeń przyczynia się także do przyspieszenia odbudowy i modernizacji infrastruktury miejskiej.

 • 2000 r., czerwiec

Uroczyste obchody Milenium Wrocławia.

 • 2001 r., 1 września

Następcą Bogdana Zdrojewskiego na stanowisku prezydenta miasta zostaje Stanisław Huskowski.

 • 2002 r., 19 listopada

Funkcję Prezydenta Wrocławia obejmuje, wybrany po raz pierwszy po wojnie w wyborach bezpośrednich, Rafał Dutkiewicz.

 • 2012, czerwiec – lipiec

Wrocławski stadion miejski jest areną meczów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Polacy grali w grupie z drużynami Czech, Rosji i Grecji.

 • 2016

Przez cały rok Wrocław nosi tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

 • 2017

Miasto było organizatorem i gospodarzem World Games 2017, tzw. Igrzysk Sportów Nieolimpijskich.

 • 2018

Kończy się czwarta kadencja urzędowania Rafała Dutkiewicza. Prezydentem Wrocławia zostaje wybrany Jacek Sutryk.

Zdjecie Redakcja www.wroclaw.pl

Redakcja www.wroclaw.pl