Kalendarium

W tysięcznym roku Wrocław staje się siedzibą biskupstwa. Ukazanie się bulli papieskiej – najstarszej, zachowanej, pisemnej wzmianki o Wrocławiu. W 2009 r. funkcję prezydenta Wrocławia obejmuje, wybrany po raz pierwszy po wojnie w wyborach bezpośrednich, Rafał Dutkiewicz.

Kalendarium:

 • 1000 r.
  Wrocław staje się siedzibą biskupstwa. Ukazanie się bulli papieskiej – najstarszej, zachowanej, pisemnej wzmianki o Wrocławiu.
 • 1242 r.
  Lokacja miasta, odbudowanego po najeździe mongolskim, na prawie niemieckim.
 • 1261 r.
  Wrocław otrzymuje prawo magdeburskie i radę miejską.
 • 1299 r.
  Rozpoczęcie budowy murów miejskich, ukończonych w poł. XIV wieku.
 • 1335 r.
  Po śmierci księcia Henryka Piastowskiego miasto i księstwa wrocławskie przechodzi pod panowanie korony czeskiej.
 • 1523 r.
  Początek reformacji we Wrocławiu (kazanie Jana Hessa w kościele Świętej Marii Magdaleny).
 • 1526 r.
  Po śmierci Króla Czech Ludwika Jagiellończyka Wrocław wraz ze Śląskiem przechodzi pod panowanie Habsburgów; rozpoczęła się również trwająca do schyłku XVI wieku budowa nowoczesnych fortyfikacji, które przetrwały do początków XIX wieku.
 • 1648 r.
  Zakończenie wojny trzydziestoletniej – miastu udaje się uniknąć większych zniszczeń i zachować swój, głównie protestancki, charakter.
 • 1702 r.
  Powołanie Akademii Jezuickiej przez cesarza Leopolda I.
 • 1741 r.
  Początek wojen śląskich, w wyniku których Wrocław i Śląsk przeszły pod panowanie pruskie.
 • 1807 r.
  Zdobycie miasta przez wojska napoleońskie i początek wyburzenia fortyfikacji miejskich.
 • 1809 r.
  W wyniku reform w Prusach, we Wrocławiu zostaje powołany nowoczesny samorząd miejski.
 • 1811 r.
  Powołanie państwowego, pruskiego uniwersytetu we Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski).
 • 1821 r.
  Podporządkowanie biskupstwa wrocławskiego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.
 • 1840 r.
  Uruchomienie pierwszej linii omnibusowej.
 • 1842 r.
  Otwarcie pierwszego odcinka kolei żelaznej (Wrocław – Oława) początkiem rozbudowy wrocławskiego węzła kolejowego.
 • 1848 r.
  Wydarzenia rewolucji Wiosny Ludów we Wrocławiu.
 • 1875 r.
  Rozpoczęcie działalności przez zakłady przemysłu metalowego „Archimedes”.
 • 1877 r.
  Uruchomienie pierwszych linii tramwajów konnych (funkcjonowały do 1910 r., zastępowane po 1891 r. elektrycznymi).
 • 1891 r.
  Początki elektryfikacji Wrocławia – w Rynku pojawiają się pierwsze latarnie elektryczne.
 • 1901 r.
  Ukończenie budowy kanału żeglownego oraz portu rzecznego na Popowicach.
 • 1903 r.
  Wielka powódź, która dokonała dużych szkód w mieście, ale również spowodowała przyspieszenie wielkich prac regulacyjnych, w wyniku których powstał ostatecznie funkcjonujący do dziś kształt systemu wrocławskiego węzła wodnego.
 • 1910 r.
  Otwarcie Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu raz mostu Grunwaldzkiego.
 • 1911 r.
  Fuzja dwóch przedsiębiorstw, która doprowadziła do powstania kombinatu Linke-Hoffmann-Werke, potentata w produkcji taboru kolejowego.
 • 1913 r.
  Wystawa Stulecia Pruskiej Wojny Wyzwoleńczej, ukończenie budowy Hali Ludowej.
 • 1914-1918 r.
  Wrocław jako twierdza na zapleczu frontów I wojny światowej.
 • 1918 r., listopad
  przejęcie władzy w mieście przez socjaldemokratów.
 • 1920 r., marzec
  Próba przejęcia władzy w mieście przez siły kontrrewolucyjne w czasie puczu Kappa i Lüttwitza.
 • 1920 r.
  Do grona konsulatów dołącza Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 1926 r.
  Oddanie do użytku Stadionu Olimpijskiego.
 • 1928 r.
  Poszerzenie granic administracyjnych miasta o szereg peryferyjnych osiedli i terenów.
 • 1933 r.
  Przejęcie we Wrocławiu, podobnie jak w całych Niemczech władzy przez narodowych socjalistów, początki terroru hitlerowskiego.
 • 1938 r., 9/10 listopada
  Wrocławska noc kryształowa, największy z pogromów na ludności żydowskiej.
 • 1944 r.
  Wrocław zostaje ogłoszony zamkniętą twierdzą (Festung Breslau).
 • 1945 r., styczeń
  Tragiczna w skutkach przymusowa ewakuacja ludności.
 • 1945 r., luty
  Początek oblężenia miasta przez Armię Czerwoną, olbrzymie zniszczenia materialne oraz tragedia mieszkańców.
 • 1945 r., 6 maja
  Kapitulacja Festung Breslau.
 • 1945 r., 9 maja
  Rozpoczęcie przejmowania miasta przez administrację polską 2.08.1945 r. – Na Konferencji Poczdamskiej zapada decyzja o przyznaniu Wrocławia i Śląska Polsce.
 • 1945 r., 8 września
  Przedstawieniem „Halki” Stanisława Moniuszki rozpoczyna działalność Opera Wrocławska.
 • 1945 r., 15 listopada
  Inauguracja pierwszego roku akademickiego w powojennym, polskim Wrocławiu.
 • 1946 r., 21 lipca
  Sprowadzenie ze Lwowa do Wrocławia części zbiorów Ossolineum oraz płótna Panoramy Racławickiej.
 • 1948 r., 21 lipca
  Otwarcie Wystawy Ziem Odzyskanych
 • 1948 r., 25 sierpnia
  Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju (delegaci z 46 krajów)
 • 1951 r., 29 lipca
  Konsekracja odbudowanej ze zniszczeń katedry św. Jana Chrzciciela.
 • 1963 r., sierpień
  Epidemia czarnej ospy. Miasto objęte kwarantanną.
 • 1966 r., 9 sierpnia
  Rozpoczęcie I Festiwalu Muzyki Oratoryjno-Kantatowej „Wratislavia Cantans” – trwającej do dziś, największej, i najbardziej znanej cyklicznego wydarzenia kulturalnego w mieście.
 • 1980 r., 26 sierpnia
  – Wrocławskie zakłady pracy przyłączają się do trwających w kraju strajków powszechnych, które doprowadzą do powstania NSZZ „Solidarność”.
 • 1981 r., 13 grudnia
  Początek stanu wojennego. Przez cały okres lat 80. Wrocław pozostanie jednym z najsilniejszych ośrodków opozycji antykomunistycznej w Polsce.
 • 1983 r., 21 czerwca
  Wizyta we Wrocławiu papieża Jana Pawła II, podczas jego pielgrzymki do kraju, msza św. i spotkanie z wrocławianami na terenie Toru Wyścigów Konnych na Partynicach.
 • 1985 r., 14 czerwca
  Otwarcie odrestaurowanej Panoramy Racławickiej.
 • 1989 r., 4 czerwca
  Wrocławianie biorą masowy udział w pierwszych wolnych wyborach do Sejmu i Senatu, początek końca systemu komunistycznego.
 • 1990 r., 27 maja
  Pierwsze wolne wybory samorządowe. Wybrana została Rada Miejska, której pierwszym przewodniczącym został prof. Stanisław Miękisz. Prezydentem został Bogdan Zdrojewski.
 • 1990 r., 19 czerwca
  Rada Miejska przywraca historyczny herb miasta Wrocławia, co jest symbolicznym pogodzenia się współczesnych, polskich mieszkańców miasta z jego dawną, także niemiecką przeszłością.
 • 1993 r., 18 stycznia
  Lotnisko wrocławskie przekształca się w Międzynarodowy Port Lotniczy.
 • 1995-1996 r., 28 grudnia – 2 stycznia
  Europejskie Spotkania Młodych Chrześcijan z Taize we Wrocławiu.
 • 1997 r., 21 maja – 1 czerwca
  46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny z udziałem Papieża Jana Pawła II.
 • 1997 r.
  Zakończenie wielkiej renowacji Rynku.
 • 1997 r., lipiec
  Wielka powódź we Wrocławiu, która obok zniszczeń przyczynia się także do przyspieszenia odbudowy i modernizacji infrastruktury miejskiej.
 • 2000 r., czerwiec
  Uroczyste obchody Milenium Wrocławia.
 • 2001 r., 1 września
  Następcą Bogdana Zdrojewskiego na stanowisku prezydenta miasta zostaje Stanisław Huskowski.
 • 2002 r., 19 listopada
  Funkcję Prezydenta Wrocławia obejmuje, wybrany po raz pierwszy po wojnie w wyborach bezpośrednich, Rafał Dutkiewicz.

Redakcja www.wroclaw.pl