Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego

Kolekcja naukowa istniejącego od 200 lat Muzeum Przyrodniczego liczy ok. trzech milionów okazów. To największe w Polsce zbiory przyrodnicze.

Muzeum istnieje od ponad 200 lat. Kolekcja naukowa liczy ok. trzech milionów okazów. To największa w Polsce ekspozycja przyrodnicza.

W Muzeum Przyrodniczym obejrzeć można cztery stałe wystawy tematyczne: Świat roślin, Świat zwierząt, Owady i człowiek, Układ kostny kręgowców.

Do najciekawszych eksponatów należą zwierzęta już wymarłe. M.in. alka olbrzymia (Pinguinus impennis), czajka jawajska (Vanellus macropterus), gołąb wędrowny (Ectopistes migratorius), kulik cienkodziby (Numenius tenuirostris), kurobród różnodzioby (Heteralocha acutirostris), papuga karolińska (Conuropsis carolinensis) oraz wilk workowaty (Thylacinus cynocephalus) z Tasmanii.

Ponadto można obejrzeć szkielety: płetwala błękitnego, jelenia olbrzymiego oraz czaszkę tura.

Galeria

Powiązane wydarzenia

Więcej miejsc