Galeria Entropia

Powstała w 1988 r. Pod auspicjami miasta od 1998 r. Oprócz działalności wystawienniczej jest miejscem różnorodnych inicjatyw twórczych.

Inicjatorami powstania galerii są Alicja i Mariusz Jodko. Zaplanowali ją na miejsce pokazów i przeglądów filmowych, na koncerty, spotkania, warsztaty, performances, prezentacje sztuki nowych mediów, a także na działalnośc edukacyjną. 

Promocja sztuki i edukacja

Galeria prezentuje nurt awangardowy sztuki współczesnej polskiej i obcej we wszystkich mediach i technikach. Na polu edukacji estetycznej organizuje wykłady (np. dotyczące sztuki nowych mediów z udziałem Ryszarda Waldemara Kluszczyńskiego lub P. Krajewskiego), pokazy i przeglądy filmowe i wideo, koncerty, spektakle parateatralne, performances.

Odrębnym rozdziałem aktywności galerii są regularne prezentacje projektów artystów działających w środowisku wrocławskim (Anna Płotnicka, Paweł Jarodzki, Jerzy Kosałka).

Entropia jest poza tym miejscem wielu interesujących debiutów absolwentów wrocławskiej ASP.

Instytucja prowadzi również dynamiczną działalność wydawniczo-dokumentacyjną. Wydaje periodyk artystyczny „Entropia Art Magazyn. Dokumentacja działalności wystawienniczej zawierana jest w publikowanych regularnie katalogach.

Dziecięca Wytwórnia Filmowa

Powstała w połowie lat 80. ub. wieku. Dzieci na początku oglądały rozmaite filmy, by zainteresować je dziełami wielkich twórców, przykładami odmiennych technik, aby w ich świadomości animacja nie ograniczała się do seryjnych produkcji wielkich wytwórni, do powielanych taśmowo schematów.

Potem były zagadki i rozmowy, konstruowanie prostych zabawek, rysowanie faz ruchu na karteczkach, doświadczalne sprawdzanie bezwładności wzroku, manipulowanie rzutnikiem do przezroczy, nauka fotografowania i obróbka materiałów światłoczułych.

Trochę póżniej w DWF pojawiła się kamera – na taśmę celuloidową 16 mm. Dzieci było sporo, kilkanaścioro i więcej, a kamera tylko jedna. W tej sytuacji znakomitym rozwiązaniem okazała się zupełnie nowatorska w klasycznej animacji metoda pracy grupowej, co, zaczęło budować niepowtarzalną specyfikę filmów DWF.


Pierwszy film DWF był kolażem rozmaitości technik, pomysłów, prób i zabaw. Dzieci wspólnie wykonywały elementy scenografii, animowały, dorzucały pomysły do scenariusza, opiekowały się planem filmowym, ustawiały światła, obsługiwały kamerę, a po zakończeniu zdjęć uczestniczyły w obróbce technicznej nakręconego materiału, zakładając taśmę do koreksu, mieszając odczynniki, sprawdzając temperaturę, płucząc wywołany film, rozwieszając do wysuszenia.

Dziś w DWF powstają filmy zarówno na podstawie pomysłów indywidualnych, wziętych z życia lub wyobraźni, jak i adaptacje utworów literackich. Część z nich to autorskie realizacje uczestników. 

Na poziomie bardziej zaawansowanym powstają rozbudowane projekty realizowane w różnych technikach, następnie montowane i udźwiękawiane. Filmy DWF prezentowane są na licznych festiwalach i pokazach specjalnych, zdobywając nierzadko nagrody i wyróźnienia.

Warsztaty są niekiedy rozszerzane są o zajęcia z artystami różnych dziedzin oraz z twórcami filmów. Dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, stosowanymi w animacji, uczą się, w jaki sposób można ożywić rzeźbę, obraz, fotografię, czy rysunek na ekranie komputera.

Zajęcia odbywają się co tydzień w trakcie roku szkolego. 

Galeria

Powiązane wydarzenia

Więcej miejsc