Akademia Miejska: Jak się ma kultura w czasach pandemii?

Organizatorzy zapraszają na pierwsze w tym roku spotkanie w ramach Akademii Miejskiej.

Organizatorzy zapraszają na pierwsze w tym roku spotkanie w ramach Akademii Miejskiej. Na powracające nieustannie pytanie o to, jaka jest sytuacja kultury w czasie pandemii, najczęściej usłyszeć można odpowiedź „trudna”.

To jednak nie odróżnia aktywności kulturotwórczej od pozostałych dziedzin życia. W przypadku kultury, podobnie jak usług, handlu i transportu, oczywiście także chodzi o problemy finansowe. Są one niewątpliwie istotne, ale brać pod uwagę trzeba tu również innego rodzaju „deficyty”.

Zarówno dla artystów, organizatorów, kuratorów czy animatorów, jak i dla widzów, częściowe lub pełne zamknięcie instytucji kultury wiąże się ze zmianą dotychczasowych sposobów działań, zachowań, nawyków, doświadczeń.

Uczestniczenie w czymś online, z domu za pośrednictwem cyfrowych łączy, przekształca myślenie o tworzeniu, produkcji, ale przede wszystkim chyba o odbiorze sztuki. Jak zauważał Rudolf Arnheim „robienie czegoś równocześnie i robienie tego razem to nie jest zupełnie to samo”.

Z jednej strony przeformułowujemy modele organizacji spektakli, pokazów, wernisaży, oprowadzań, debat, tak by były możliwe najatrakcyjniejsze dla osób uczestniczących w nich przez internet, z drugiej mamy pełną świadomość mankamentów czy niedostatków proponowanych rozwiązań.

Dają one duże możliwości, ale zawsze pozostają nieadekwatne względem fizycznej obecności widza w przestrzeniach galerii artystycznych, sal koncertowych czy teatralnych, kin.

O tym wszystkim uczestnicy będą rozmawiać z zaproszonymi gośćmi, Markiem Sztarkiem i Stanisławem Abramikiem, w ramach najbliższej Akademii Miejskiej już 25 lutego.

Tym razem widzimy się tylko online – czekamy na Wasze pytania, które będzie można zadawać w komentarzach.

Dostęp jest bezpłatny, a realizacja live dostępna będzie na Facebooku Barbary i Strefy Kultury Wrocław. Uwaga, uwaga! Na osoby, które wezmą udział w co najmniej trzech spotkaniach Akademii Miejskiej czeka certyfikat! Więcej o cyklu: Miasto to niezwykle skomplikowany i żywy organizm.

Celem jest wspólne zrozumienie przemian, jakim podlega w ostatnich dekadach Wrocław. Spotkania w ramach Akademii Miejskiej składają się z dwóch części: z wykładów prowadzonych przez specjalistów oraz dyskusji z praktykami zajmującymi się omawianymi tematami.

Uczestnicy porozmawiają o pandemicznej kondycji kultury, panelach obywatelskich, współczesnych migracjach, a także wynajmie krótkoterminowym.

Galeria

Powiązane wydarzenia