Bar pod Zdechłym Psem

Poeta to zawsze ktoś zbuntowany. Przeciw społeczeństwu, przeciw łatwym do przyjęcia normom. Ktoś, kto nie przyjmuje narzuconej roli.

Poeta to zawsze ktoś zbuntowany. Przeciw społeczeństwu, przeciw łatwym do przyjęcia normom. Ktoś, kto nie przyjmuje narzuconej roli. Przekraczający normy formalne, a nawet zachowania tolerowane wtedy, gdy przekraczają je artyści...

Każda literatura ma swoich twórców wyklętych. Żyją na marginesie oficjalnej literatury, odcinają się od niej, szukają własnych dróg. Ich życie jest intensywne, ale często gwałtownie się kończy. Klasyczne znaki biografii poety to nadużywanie bądź uzależnienie od alkoholu albo narkotyków, bunt wobec systemu, w którym żyje i tworzy, a dalej obłęd, popadanie w konflikty z prawem, wczesna, z wyboru teatralna śmierć.

Szczegóły wydarzenia:
teatrpolski.wroc.pl

  • genre dramat
  • director Dariusz Bereski
  • writer Władysław Broniewski
  • design Cezary Morawski
  • actors Dariusz Bereski - Poeta
  • premiereDate 2017-03-11
  • durationMinutes 70

Galeria

Powiązane wydarzenia