„Camille” – pokaz w Instytucie Grotowskiego

Spektakl dotyka tematu cierpienia i samotności, jest wejrzeniem we wnętrze kobiety.

Tytułowa Camille Claudel była rzeźbiarką, siostrą Paula Claudela oraz towarzyszką i twórczą partnerką Auguste’a Rodina. Ostatnie 30 lat swojego życia spędziła w zakładzie psychiatrycznym. Spektakl dotyka tematu cierpienia i samotności, jest wejrzeniem we wnętrze kobiety. „To formalnie szlachetny, wysmakowany wizualnie i uwewnętrzniony wizualnie – krzyk. […] Krzyk kobiety, która swoją osobowością i talentem burzy patriarchalny ład świata […]” pisał Adam Karol Drozdowski. W scenariuszu wykorzystano fragmenty listów Camille Claudel, wiersze Zuzanny Ginczanki oraz fragment utworu muzycznego zespołu Kobong. Spektakl Kamili Klamut stworzony we współpracy z Marianą Sadovską. Na scenie Kamili Klamut towarzyszy Ewa Pasikowska.

W spektaklu wykorzystano fragmenty listów Camille Claudel w przekładzie na język polski Marie Magneron i Magdaleny Spytkowskiej, wiersze Zuzanny Ginczanki oraz fragment utworu muzycznego zespołu Kobong. Specjalne podziękowania dla Jarosława Freta. Spektakl zrealizowany w ramach rezydencji w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego.

Kamila Klamut jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Od połowy lat 90. ściśle związana z Ośrodkiem Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych (od 2007 roku Instytut im. Jerzego Grotowskiego). Na zaproszenie Grzegorza Brala i Anny Zubrzycki w 1996 roku uczestniczyła w pracach nad powołaniem Teatru Pieśń Kozła oraz grała w pierwszym spektaklu zespołu, „Pieśń kozła – dytyramb”. Od 1999 roku współpracuje z Jarosławem Fretem, z którym wyprawiała się do różnych zakątków świata w poszukiwaniu najstarszych zachowanych form muzyki. Jest współtwórczynią i współinicjatorką powstania Teatru ZAR.

Gra we wszystkich częściach tryptyku Teatru „Ewangelie dzieciństwa”: „Uwerturze”, „Cesarskim cięciu” i „Anhellim”, prezentowanych m.in. w Londynie, Florencji, Rzymie, Paryżu, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Kairze, Seulu, New Delhi, Pekinie (Olimpiada Teatralna) oraz Edynburgu, gdzie podczas festiwalu Fringe spektakl „Cesarskie cięcie. Próby o samobójstwie” w sierpniu 2012 roku zdobył prestiżowe wyróżnienia: Total Theatre w kategorii teatr fizyczny oraz Herald Angel. W lutym 2014 roku miała miejsce premiera jej autorskiego spektaklu „Camille”, stworzonego wraz z Marianą Sadovską, którego inspiracją stało się życie i twórczość francuskiej rzeźbiarki Camille Claudel. 

Szczegóły wydarzenia:
grotowski-institute.art.pl

  • productionCountry Polska
  • productionYear 2014
  • premiereDate 27 lutego 2014
    Instytut Grotowskiego
  • durationMinutes 50

Galeria

Powiązane wydarzenia