Czas na nano (2)

Znaczenie wymiaru w fizyce , maszyny molekularne, nanotechnologia, płyn magnetyczny, powierzchnie silnie hydrofobowe (efekt liścia lotosu).

Organizatorze chcą zwrócić uwagę na znaczenie wymiaru w fizyce i na to co nam dodanie przedrostka „nano” przed różnymi nazwami daje; wyjaśnić pochodzenie i znaczenie terminów: „a lot of space at the bottom”, „top down” i „bottom up” oraz odnieść się do pomysłów Drexlera dotyczących maszyn molekularnych.

Prowadzący ma zamiar przybliżyć pojęcie nanotechnologii bazując na przykładach: płynu magnetycznego, powierzchni silnie hydrofobowej (efekt liścia lotosu) i stopu z pamięcią kształtu. Prof. Antoni Ciszewski naukowo zajmuje się nanofizyką powierzchni ciał stałych.

Prof. Ciszewski obecnie sprawuje funkcję dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. ---- Wydział Fizyki i Astronomii UWr oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne zapraszają uczniów szkół średnich Dolnego Śląska i ich nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych na wykład z fizyki.

Wykłady rozpoczynają się o godzinie 11:15 w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr, plac Maksa Borna 9 w sali im. prof. Jana Rzewuskiego (wejścia 60, 163, 164) Wykłady są nieodpłatne i nie wymagają zapisywania się. 

Wykłady są otwarte także dla osób spoza szkoły. koordynator: Andrzej Szczepkowicz, tel. 71 375 9304.

Szczegóły wydarzenia:
wfa.uni.wroc.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia