Czy z tej mąki będzie chleb? Pandemiczna działalność Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu w latach 2020–2021

Spotkanie z przedstawicielkami i przedstawicielami Teatru Dramatycznegoz i udziałem publiczności i będzie transmitowane na Facebooku Instytutu Grotowskiego

Teatr w dobie pandemii stanął przed niełatwym wyzwaniem – jak zachowując wysoki poziom artystyczny, dużą dozę wolności artystycznej, zaproponować widzom i twórcom spektakl również bezpieczny? Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu szukając jak zawsze rozwiązań niestandardowych i wykraczających daleko poza przyjęte kanony, w miejsce spektakli wielkoobsadowych proponuje monodramy. Zamiast gigantomanii – skromność. Zamiast wielkich widowisk – intymne wydarzenia.

Kiedy na widowniach w kraju liczba miejsc została zmniejszona do 50%, kiedy artyści scen nieufnie i z lękiem traktują się w garderobach i wreszcie, kiedy budżety teatrów uszczuplają zakupy lamp bakteriobójczych, zwracamy uwagę na to, co w teatrze jest najważniejsze – spotkanie.

W spotkaniu w Piekarni w ramach programu „Żywe kultury teatru” wezmą udział:

  • Danuta Marosz – dyrektor naczelna Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu;
  • Sebastian Majewski – zastępca dyrektora ds. artystycznych;
  • Tomasz Jękot – kierownik literacki;
  • Aleksandra Małecka – koordynatorka ds. promocji;
  • Nikola Olszak – pedagożka teatru.

Spotkanie poprowadzi Jarosław Fret, dyrektor Instytutu Grotowskiego.

Szczegóły wydarzenia:
grotowski-institute.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia