Die Sammlung – wystawa prac z kolekcji OP ENHEIM / ABIS

Kolekcja dzieł sztuki to coś więcej, niż zbiór obiektów artystycznych.To również zapis pasji, potrzeby obcowania ze sztuką, a także obraz kondycji świata.

11 października o godz. 19.00 zapraszamy na wernisaż wystawy DIE SAMMLUNG____ OP ENHEIM / ABIS, czyli pokaz dzieł sztuki międzynarodowego formatu, które należą do zbiorów ABIS oraz OP ENHEIM.

Jest to opowieść o rozwoju, wielopłaszczyznowości, a także różnorodności sztuki światowej 2 poł. XX wieku - w szczególności zaś sztuki niemieckiej, polskiej i amerykańskiej.

Kuratorka: Kama Wróbel

Wernisaż: 11.10.2019, godz. 19:00 czas trwania: 12.10 – 31.12.2019 godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek | nieczynne środa | 14:00-18:00 | wstęp wolny czwartek, piątek | 14:00-19:00 sobota, niedziela | 13:00-19:00. 

Kolekcja dzieł sztuki to coś więcej, niż zbiór obiektów artystycznych.To również zapis pasji, potrzeby obcowania ze sztuką, a także obraz kondycji otaczającego nas świata. Świata, widzianego z perspektywy jednostki, bacznie obserwowanego przez wprawne oko artysty i przetworzonego przez właściwy tylko jemu język wizualny. To fascynuje. Prezentowana w przestrzeniach OP ENHEIM wystawa to symboliczny obraz burzliwego w wielu środowiskach okresu w historii, również sztuki. Zachodzące w 2 poł. XX w. w Europie i Ameryce zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne, w wyraźny sposób odcisnęły się na postawach i życiorysach ówczesnych artystów, jak również wpłynęły na tworzoną przez nich sztukę.

Rodzące się nowe nurty, poszukiwanie oryginalnych języków artystycznego wyrazu, powroty i kontry do zastanych porządków, zaowocowały powstaniem zupełnie nowych stylistyk, jak również zachwianiem niepodzielnie trwającego prymu sztuki europejskiej i w rezultacie triumfu sztuki amerykańskiej na arenie międzynarodowej.

Wystawa Die Sammlung_ jest symboliczną opowieścią o tych zmianach. W ramach wystawy, w przestrzeniach OP ENHEIM, będzie można zobaczyć m.in. utrzymane w duchu combine painting obrazy Roberta Rauchenberga czy odnoszące się do środowiska Neue Wilde, skupionego wokół Galerii przy Moritzplatz prace Reinera Fettinga, a także Berndta Koberlinga. Rehabilitacja wątków wojennych poruszona zostanie w pracach Anselma Kiefera i Wima Wendersa, podczas gdy o poszukiwaniu siebie i nowego sposobu wyrażania się w powojennej Polsce i Europie, opowiedzą obrazy Teresy Pągowskiej, Rajmunda Ziemskiego i Romana Opałki. Nie zabraknie też wątków współczesnych (Wilhelm Sasnal, Rafał Bujnowski, Ina Gerken) czy sztuki kobiecej (Marie-jo Lafointaine, Claudia Hart).

Nie znajdziemy tu więc muzealnej narracji, a stosunkowo swobodną wędrówkę, której kierunek wyznaczany jest poprzez pojedyncze prace-symbole, wskazujące na istotne z punktu widzenia historii sztuki wydarzenia czy momenty zwrotne. Narracja ekspozycji podąża za kształtem oraz zawartością zbiorów ABIS i OP ENHEIM, które w przeważającej większości składają się ze sztuki niemieckiej, polskiej i amerykańskiej, mając jednak istotne uzupełnienia o dzieła angielskie, włoskie i belgijskie. Zbiór ABIS powstał w latach 1980-2016 i jest grupą obiektów artystycznych, które zostały wyodrębnione z wyjątkowej pod wieloma względami kolekcji Dr Ericha Marxa (Sammlung Marx), stanowiącej stały trzon zbiorów znajdujących się w jednym z bardziej uznanych muzeów sztuki współczesnej w Europie - Hamburger Bahnhof w Berlinie. Teraz, zbiory ABIS, uzupełnione o prace z kolekcji OP ENHEIM, otwierają dla siebie nowy rozdział.

Wystawa ta ma dla nas szczególny charakter. To pokaz dzieł sztuki będących niewielkim fragmentem obszernej kolekcji ABIS/OP ENHEIM, który stanowi dla nas istotny punkt odniesienia w codziennej pracy. Jest to również prezentacja prywatnego, sukcesywnie rozwijanego zbioru sztuki współczesnej, owej die Sammlung (niem. kolekcja) stanowiącej punkt wyjścia do rozmowy o istocie kolekcjonowania, które we współczesnych czasach zaczęło nabierać społecznego wymiaru i wspólnotowego charakteru. Za pomocą tej właśnie ekspozycji chcemy zadać pytanie o wartość tworzenia prywatnych - nie zagrożonych przez coraz częściej pojawiające się formy ograniczeń - kolekcji i o to, czy proces ten może mieć realny wpływ na historię, niezależność i rozwój kultury, sztuki czy pośrednio też, naszej tożsamości. 

Wstęp: 11.10.2019 (dzień wernisażu, godz. 19.00) – wstęp wolny

Godziny otwarcia galerii w trakcie trwania wystaw:

poniedziałek, wtorek | nieczynne
środa | 14:00-18:00 | wstęp wolny
czwartek, piątek | 14:00-19:00
sobota, niedziela | 13:00-19:00

Bilety w cenie od 2 zł do 5 zł.

Szczegóły wydarzenia:
openheim.org

Galeria

Powiązane wydarzenia