English Speaking Club „Without any borders"

Fundacja Ukraina zaprasza na bezpłatne spotkanie English Speaking Club pt. „Bez Granic"/without borders" 25 maja o godzinie 19.00 na Zoom. Obowiązują zapisy.

Argy-Bargy Club (ABC) to anglojęzyczny klub konwersacyjny dla osób aktywnych w różnym wieku i różnej narodowości, organizowany przez Fundację Ukraina.

Głównym celem klubu jest poprawa komunikacji wielokulturowej przy użyciu języka angielskiego. Jest to świetny sposób na poznanie nowych przyjaciół poprzez poprawę znajomości języka angielskiego, umilenie wieczoru, uczynienie go bardziej przyjaznym, pozytywnym i korzystnym dla rozwoju osobistego. 

Fundacja Ukraina zaprasza Polaków i migrantów do wzięcia udziału w spotkaniu clubu pt.  „Bez Granic"/without borders", które odbędzie się 25 maja o godzinie 19:00 online na platformie Zoom.

Spotkanie będzie okazją do omówienia następującego interesującego tematu:
Co się stanie, jeśli usuniemy wszystkie granice państw i pozwolimy ludziom żyć tam, gdzie chcą? Czy będzie to dobra czy zła decyzja ? Dlaczego?

  • Czy lepiej się zrozumiemy, jeśli przez jakiś czas zaczniemy mieszkać w różnych krajach?
  • Które narodowości wyemigrują z ojczyzny jako pierwsze? Dokąd się przeniosą?

Udział jest bezpłatny
Aby wziąć udział w spotkaniu online, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

___________________

Argy-Bargy Club (ABC) is the English Speaking Club for active like mind people of different ages and nationalities organized by Foundation Ukraine. The main aim of the club is to enhance multicultural communication using the Top International language - English. This is a great way to meet new friends by improving English, make the evening more enjoyable, positive and useful.
Foundation Ukraine invites Poles and migrants to take part in the meeting of the Club "Without any borders", that will be held on the May 25th at 19:00 online on Zoom platform.
The meeting provides an opportunity to discuss the following interesting topic:
What will happen if we erased all country borders and let people live wherever they wanted? Would it be a good or bad thing? Why?

- Will we understand each other better if we start living in different countries for some time?
- Which nationalities, to your mind, will emigrate from their homelands first? Where will they move to?

Free of charge participation.
To join an online meeting, one should fill into the registration form

 

 

Galeria

Powiązane wydarzenia