John Zorn & Symphony Orchestra w NFM

Podczas koncertu inauguracyjnego posłuchamy przede wszystkim utworów amerykańskiego kompozytora Johna Zorna, w tym europejskiego prawykonania jego dzieł.

Contes de Fées (1999)
Nawiązujący do tradycji wielkich koncertów skrzypcowych utwór jest porywającym i dramatycznym popisem dla solisty i orkiestry, skomponowanym w formie romantycznej fantazji. Zainspirowane osobą Josepha Cornella i napisane wkrótce po śmierci matki Johna Zorna dzieło to prawdziwy emocjonalny powerhouse.

Suppôts et Suppliciations (2012)
Zainspirowany późnymi pismami Antoine’a Artauda utwór powstał w ciągu sześciu bardzo intensywnych tygodni w lipcu i sierpniu 2012 r.; kompozytor pracował nad nim także przez cały wrzesień tego samego roku. Według Johna Zorna był to rodzaj transu – tworzył on po osiemnaści godzin dziennie.  Kompozycja charakteryzuje się niezwykłą atmosferą i zdaniem twórcy jest jedną z najniezwyklejszych, jakie kiedykolwiek stworzył. Zorn traktuje orkiestrę jako duży zespól kameralny złożony z osiemdziesięciu solistów, z których każdy ma w utworze swój jaśniejszy, osobisty moment. Punktem odniesienia była dla kompozytora twórczość jego bohaterów, za których uważa Ivesa, Cartera i Varèse’a

Wykonawcy:

David Fulmer – dyrygent

Chris Otto – skrzypce

Ikue Mori – komputer i elektronika

Bill Frisell – gitara

Sébastien Naves – projektant muzyki komputerowej IRCAM

Luca Bagnoli – inżynier dźwięku IRCAM

NFM Filharmonia Wrocławska

Program:

Elżbieta Sikora (1943)

Sonosphère III. Symfonia Wrocławska na orkiestrę i elektronikę (2017) **

Sonosphère IV. Symfonia Wrocławska na orkiestrę i elektronikę  (2017) **

Witold Lutosławski (1913–1994) Interludium (1989)

***

John Zorn (1953)

Oviri na pięć instrumentów dętych, dwie perkusje, gitarę elektryczną oraz elektronikę – prawykonanie europejskie

Contes de Fées – koncert skrzypcowy (1999) *

Suppôts et Suppliciations na orkiestrę (2012) *

Galeria

Powiązane wydarzenia