Lodowisko Brücknera przy Zespole Szkół nr 14

Płyta lodowiska posiada wymiary 20x30m w świetle band i przeznaczona jest do jednorazowego korzystania przez 40 osób. Optymalna grubość lodu wynosi od 4 do 6 cm. Lodowisko jest zadaszone co pozwala na korzystanie z niego bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Lodowisko jest oświe­tlone przez 20 lamp o łącznej mocy 3 KW. Cały obiekt jest monitorowany systemem kamer przez całą dobę i wyposażony w radiowęzeł. Obiekt posiada pełny węzeł sanitarny wraz z szatniami oraz wypożyczalnią i ostrzarnią łyżew. W wypożyczalni znajduje się 120 par łyżew i 50 kasków ochronnych.

W okre­sie fe­rii zi­mo­wych lo­do­wi­sko czynne jest dla pu­blicz­no­ści w ty­go­dniu w godz. 8.30–22.00, so­boty i nie­dziele bez zmian.

Lodowisko Brücknera – godziny otwarcia w sezonie 2016/2017:

  •   w dni powszednie od godziny 16.00 do 21.50
  • w soboty i niedziele od godziny 9.00 do 21.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 3246940.

Lodowisko Brücknera – cennik 2016/2017:

  • bilet normalny – 10 zł
  • bilet ulgowy – 7 zł
  • wypożyczenie łyżew – 6 zł
  • ostrzenie łyżew – 7 zł
  • wynajęcie całego  lodowiska - 240 zł/godz.

Galeria

Powiązane wydarzenia