Zdjęcie wydarzenia Antropogeneza

Antropogeneza

Na zwiedzających uniwersyteckie Muzeum Człowieka czekają:

  • rekonstrukcja głowy egipskiej księżniczki
  • obrazy tomograficzne jej mumii
  • plansza przedstawiająca porównanie budowy przodków człowieka
  • komputer obliczający wskaźnik masy ciała, objaśniający rezultat i udzielający krótkich wskazówek dietetycznych.

Wystawa ANTROPOGENEZA: I. Rząd Naczelnych (Primates) Małpiatki Małpy szerokonose i wąskonose Małpy wąskonose człekokształtne Istoty ludzkie Zróżnicowanie postawy ciała Naczelnych II. Rozwój rodowy człowieka (antropogeneza) Australopitek (Australopithecus) Człowiek zręczny (Homo habilis) Człowiek wyprostowany (Homo erectus) Człowiek neandertalski (Homo neanderthalensis) Człowiek rozumny (Homo sapiens) i zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe współczesnego człowieka

 

 

Szczegóły wydarzenia:
antropo.uni.wroc.pl

  • tags wystawa stała

Powiązane wydarzenia