Najstarsze wydania Jana Kochanowskiego w zbiorach Ossolineum – wykład

Organizatorzy zapraszają do udziału w otwartych wykładach popularyzatorskich pod wspólnym tytułem „Z ossolińskiej kolekcji.

Organizatorzy zapraszają do udziału w otwartych wykładach popularyzatorskich pod wspólnym tytułem „Z ossolińskiej kolekcji.

Tajemnice i odkrycia”. Każdy wykład jest okazją do spotkania z historią Zakładu Narodowego i bogactwem ossolińskich zbiorów. Ossolineum posiada największą i najcenniejszą w Polsce kolekcję edycji dzieł Jana Kochanowskiego z XVI−XVII wieku, wśród nich wiele unikatów, jak chociażby pierwsze drukowane dzieło poety: Zuzanna z hymnem Czego chcesz od nas Panie. Podczas wykładu prelegentka przedstawi ossolińskie kochanoviana, kładąc szczególny nacisk na ich burzliwe losy, a także na nowe ustalenia i odkrycia. wykład wygłosi: dr Agnieszka Franczyk-Cegła (Ossolineum, Dział Starych Druków) Wszystkie spotkania z cyklu „Z ossolińskiej kolekcji.

Tajemnice i odkrycia” odbywają się w Sali Konferencyjnej ZNiO (Stara Plebania, pl. Nankiera 17) Wstęp wolny Kolejne wykłady z cyklu „Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia”:

  • 15 października 2020 (czwartek), godz. 17.00  Przykłady książki artystycznej w zbiorach Biblioteki Ossolineum - 12 listopada 2020 (czwartek), godz. 17.00 Ziemiaństwo kresowe w świetle materiałów źródłowych Romana Aftanazego
  • 10 grudnia 2020 (czwartek), godz. 17.00  Projekt, przerys czy grupa rysunków pomocniczych?

Zagadki pracowni barokowego mistrza „Wykłady ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”

Szczegóły wydarzenia:
ossolineum.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia