Zdjęcie wydarzenia Spektakl: Bachantki – preludium do oczyszczenia

Spektakl: Bachantki – preludium do oczyszczenia

U Eurypidesa delirium, irracjonalność, histeria i szaleństwo zostają przecięte na wskroś, od iluzji do ślepoty i od ślepoty do objawienia.

U Eurypidesa delirium, irracjonalność, histeria i szaleństwo zostają przecięte na wskroś, od iluzji do ślepoty i od ślepoty do objawienia.

Bardzo mocno wyartykułowane są brutalność i pragnienie pokoju, barbarzyństwo i dążenie do prostego, spokojnego życia. Przeciwstawne i sprzeczne dążenia, zderzenie żywiołów, całkowicie niejednoznaczne, rozczłonkowane ciała, pozycje społeczne nadwyrężone, a wiara i poglądy wystawione na próbę… Cuda!

To jest właśnie moralny i estetyczny świat, do którego przemierzenia zaprasza nas autor. A my ten świat akceptujemy i, pod wpływem sił wykraczających poza rozum, zostajemy poprowadzeni w głębiny ludzkiej psyche.

W Bachantkach — preludium do oczyszczenia muzyka, taniec i tajemnica prowadzą nas jak linoskoczka po linie intensywności poprzez walkę pozorów i symulacji spolaryzowanych pomiędzy domenami Apolla i Dionizosa.

Szczegóły wydarzenia:
dialogfestival.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia