Spotkanie dla seniorów: Inkunabuły 500 lat później

Dzięki benedyktyńskiej pracy konserwatorów zabytki trwają do naszych czasów. Podczas spotkania poznamy pracę nad książką od zaplecza.

Dzięki benedyktyńskiej pracy konserwatorów zabytki trwają do naszych czasów. Podczas spotkania poznamy pracę nad książką od zaplecza.

Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego piętnastowieczny papier jest trwalszy od dziewiętnastowiecznego, a także z czego robiono oprawy druków.

Spotkanie z Konserwatorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – Urszulą Wencką odbywa się w ramach wystawy „Średniowieczne skarby Ossolineum”, która trwa od 4 września do 15 grudnia. Ekspozycja prezentowana jest w Sali pod Kopuła, w siedzibie Ossolineum, przy ul. Szewskiej 37. Czynna jedynie w soboty i niedziele od godz. 10.00 do 18.00.

Wstęp bezpłatny.

Wystawa, prezentująca najcenniejsze ossolińskie kolekcje z epoki średniowiecza, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przedstawia dzieje Śląska w wiekach średnich. Na ekspozycji znajdą się numizmaty (m.in. wrocławskie monety i złote floreny), najstarsza mapa Śląska oraz pierwszy widok Wrocławia. Na szczególną uwagę zasługują zbiory archeologiczne.

Część druga, to opowieść o kulturze i sztuce epoki, ze wskazaniem na średniowieczne wyobrażenie świata (Imago mundi). Prezentowane będą m.in. mapa, ukazująca Ziemię w kształcie tarczy, w której centrum jest Jerozolima, a peryferie ozdabiają monstra ludzkie, a także brewiarze – modlitewniki, zdobione smokami i centaurami, ręcznie przepisywane w średniowiecznych skryptoriach.

Szczegóły wydarzenia:
ossolineum.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia