Sympozjum Wrocław 70/20

W 2020 roku mija 50 lat od Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70 – niezwykłego spotkania artystów, krytyków i teoretyków.

W 2020 roku mija 50 lat od Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70 – niezwykłego spotkania artystów, krytyków i teoretyków, które stało się przestrzenią wymiany myśli i wykuwania nowych kierunków w polskiej sztuce. Wydarzenia, które obrosło legendą i do dziś prowokuje do dyskusji. 50. rocznica wrocławskiego zjazdu jest okazją, by przyjrzeć mu się z nowej perspektywy, przeanalizować jego spuściznę, dać się zainspirować jego historią.

Z takiej właśnie inspiracji powstała grupa robocza, która wypracowała na 2020 rok plan działań skoncentrowanych na Sympozjum. Idea oddolnej i społecznej inicjatywy wykiełkowała w kuluarowych rozmowach twórców wrocławskiej kultury jeszcze w 2018 roku; grupa, złożona początkowo z zaledwie kilku osób, formalnie rozpoczęła prace w połowie roku 2019.

Jej podstawowym celem było uwspólnienie wiedzy na temat indywidualnie planowanych działań i skoordynowanie ich realizacji oraz komunikacji. Szybko jednak okazało się, że prowadzone w ramach tego nieformalnego zrzeszenia rozmowy mogą stać się przyczynkiem do wypracowania szerokiej koncepcji obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70 i sprowokowania kolejnych aktywności, a nawet – stworzenia wspólnego programu jubileuszu.

Trzema jego filarami są: wystawy, prezentacje i interwencje artystyczne; badania nad i upowszechnianie archiwaliów oraz dokumentacji Sympozjum Wrocław ’70; inicjatywy edukacyjne, które popularyzować mają wiedzę na temat wrocławskiego spotkania, ale i postaw konceptualnych oraz neoawangardowych strategii w polskiej sztuce, które jak w soczewce skupiły się we wrocławskim spotkaniu. Jednocześnie program ten nie ma charakteru zamkniętego.

Do dołączenia do obchodów jubileuszu 50. „urodzin” Sympozjum zaproszeni są wszyscy, dla których to historyczne wydarzenie jest wciąż aktualnym źródłem inspiracji i przyczynkiem do artystycznej refleksji.

Program: realizacje i interwencje

 • Malowanie „Żywego pomnika Arena" Jerzego Beresia

data: 30.04.2020-11.05.2020

organizator: Galeria Entropia (we współpracy z Fundacją im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia)

Cykliczna akcja artystyczna – happening, odbywająca się wiosną, organizowana przez studentów Mediacji Sztuki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej celem jest zwrócenie uwagi szerszej publiczności na osobę i twórczość Jerzego Beresia. Akcja przebiega na terenie plenerowej instalacji o nazwie „Żywy Pomnik Arena” na  Wyspie Piasek. Co roku studenci malują martwe korzenie zieloną farbą, witając w ten sposób nadejście słonecznej pory roku.

 • Interwencja w przestrzeni internetowej „Legumina Second Life"

termin: 05.2020

organizator: JEST galeria

kuratorka: Agata Lankamer

Gra osadzona w utopijnym/dystopijnym świecie, w którym zmysły fizyczne są zastąpione przez postrzeganie psychiczne. Gracze mają okazję doświadczyć odartych ze zmysłowego kontaktu relacji międzyludzkich: wspólnie „spożywają" ambrozję - pokarm zapewniający nieśmiertelność – oraz skupiają się na wyobrażaniu sobie doznań fizycznych.

 • Wystawa „Ścieżka do interpretacji”

termin: 15.06 – 30.06 oraz 13.11 - 31.12.2020

organizator: Fundacja Art Transparent

kuratorka: Karolina i Michał Bieniek

Związane z Wrocławiem artystki – Anna Kołodziejczyk, Alex Urban oraz Ewa Zwarycz – łączące w swojej twórczości takie dziedziny jak: linoryt, rysunek czy malarstwo stworzą unikatowe projekty reinterpretujące dzieło Barbary Kozłowskiej "Interpretacja przestrzenna poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża >>Samotność<<". W pierwszej kolejności kolaż nowopowstałych, w sytuacji pandemii, prac zostanie zaprezentowany wraz z dokumentacją fotograficzną realizacji Kozłowskiej z parku Popowickiego w galerii ulicznej "Szewska Pasja". Jesienią zaś oryginały prac wraz z krótkometrażowym filmem braci Bartos „Ścieżki tekstu" zostaną zaprezentowane w galerii Mieszkanie Gepperta w listopadzie br.  

 • Wystawa „Wrocław ‘70 Zin Lab”

termin: 15.07-15.09.2020

organizator: TIFF Center

kurator: Maciej Bujko

Wystawa tworzona w trakcie rezydencji Łukasza Trzeszczkowskiego (artysta niezależny) oraz Marty Tomiak (Oficyna Peryferie), ulokowana w jednym z nieużywanych lokali na Krzykach, gdzie były planowane realizacje w ramach Sympozjum Wrocław ‘70. W trakcie trwania rezydencji zaproszeni artyści będą tworzyć ziny z materiałów archiwalnych oraz dokumentacji stanu obecnego lokalu.

 • Wystawa „Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70”

termin: 13.08-14.12.2020

organizator: Muzeum Współczesne Wrocław

kurator: Piotr Lisowski

Projekt składa się z trzech przenikających się elementów: wystawy, programu publicznego oraz katalogu. Ważne jest ukazanie materiałów źródłowych próbujących w sposób rzetelny usystematyzować przebieg i efekty spotkania. Kluczowe będzie też przyjrzenie się wydarzeniu w sposób krytyczny i uwzględniający współczesną perspektywę dyskursu artystycznego.

Istotnym elementem o cechach badawczych będzie przestrzeń dyskursywno-performatywna wystawy. Idea powołania tego miejsca odnosi się koncepcji Centrum Badań Artystycznych, którego program został ogłoszony przez Jerzego Ludwińskiego podczas Sympozjum.

 • Wystawa „Chłonność przestrzeni"

termin: 10.2020

organizator: BWA Wrocław

kuratorzy: Joanna Stembalska, Hubert Kielan

W 1970 roku główny konserwator zabytków Wrocławia, Olgierd Czerner, wykonał opracowanie urbanistyczne - mapę idealnych realizacji artystycznych Wrocławia. Projekt ma stanowić powtórzenie opracowania, jednak w ujęciu bardziej analitycznym i społecznym niż krajobrazowym, wykorzystującym współczesne metodologie i narzędzie pozwalające wyznaczyć atrakcyjne z punktu widzenia działań artystycznych miejsca.

 • Instalacja / performance „Neutrdrom Revisited"

termin: 24.10.2020

organizator: Canti Illuminati / Fundacja PozyTYwka / Galeria Toy Piano

kurator: Daniel Brożek

W ramach cyklu warsztatowego Canti Spazializzati Sound Lab powstanie próba symulacji akustycznej "Nutrodromu" projektu Jerzego Rosołowicza. Na jej podstawie powstanie kompozycji / instalacji dźwiękowej –  reinterpretacji  "Koncertu na 28 poduszek i zachód słońca" Jerzego Rosołowicza, która zaprezentowana zostanie podczas koncertu Canti Spazializzati #9.

 • Projekt „Pogłos"

termin: 12.2020

organizator: Galeria Entropia

kuratorki: Alicja Jodko, Zofia Reznik, Joanna Synowiec

Audiowizualna wystawa oparta na badaniach artystycznych dotyczących osób, które aktywnie współtworzyły Sympozjum Plastyczne Wrocław 70. Przedsięwzięcie jest oparte na indywidualnych relacjach z tego legendarnego wydarzenia artystycznego. Projekt zakłada pozyskanie min. pięciu historii, które następnie zostaną opracowane przez interdyscyplinarny zespół.

 • Wystawa „Pętla"

Termin: TBA

Organizator: BWA Wrocław

kuratorki: Dominika Drozdowska, Iwona Kałuża

W 1956 roku oddano KDM - osiedle, które stało się miejscem odradzania się życia kulturalnego, artystycznego oraz towarzyskiego. Po ponad 60 latach galeria SIC! BWA Wrocław podejmuje dialog z założeniami architektonicznymi oraz urbanistycznymi osiedla, zaprojektowanego przez zespół pod przewodnictwem Romana Tunikowskiego. Projekt realizowany w ramach Międzynarodowego Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH.

 • Wystawa „NONSENS & SENS”

termin: TBA

organizator: Galeria Entropia

kuratorka: Alicja Jodko

Wystawa Zbigniewa Makarewicz o podtytule “Zbiory i podzbiory kompatybilne i niekompatybilne” to zgromadzenie rzeczy gotowych wziętych wprost z rumowiska cywilizacyjnych procesów. Zasadą kompozycyjną instalacji są wizualne konsonanse, dysonanse i asonanse. „Zbiór kompatybilny” zbudowany jest z wielkiej ilości segregatorów, „podzbiory niekompatybilne” z rzeczy porzuconych, a tutaj odnalezionych jako totalnie nieużyteczne.

 • Wystawa „ENTROPOLUX”

termin: TBA

organizator: Galeria Entropia

kuratorka: Alicja Jodko

Wystawa Jerzego Kosałki i Tomasza Opanii. ENTROPOLUX to obiekt nawiązujący do projektu urządzeń optycznych stworzonych na Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 przez Zbigniewa Dłubaka, Natalię Lach Lachowicz i Andrzeja Lachowicza. Intencją twórców było podważenie nawyków percepcyjnych poprzez konfrontację oglądającego z prostą wielokanałową instalacją. Mobilny ENTROPOLUX oferuje nieograniczoną ilość punktów spoglądania i pól/kadrów widzenia. Matką chrzestną ENTROPOLUXU jest Natalia Lach-Lachowicz, która dokona aktu jego inicjacji podczas otwarcia wystawy.

 • Wystawa „Barbara Kozłowska. Wszystko to możesz zobaczyć gdziekolwiek"

termin: TBA

organizatorzy: Muzeum Współczesne Wrocław, Fundacja Arton w Warszawie

Kuratorka: Marika Kuźmicz

Indywidualna ekspozycja prac Barbary Kozłowskiej – uczestniczki przełomowych dla sztuki lat 70. XX wydarzeniach, jak Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70 czy Zjazd Marzycieli w Elblągu w 1971 roku. W latach 1972–1982 zamieniła swoją pracownię we Wrocławiu w autorską galerię Babel – niezależne autonomiczne miejsce spotkań artystów.

 • Projekt „(Nad)użycia”

termin: TBA

organizator: Rozkurz

kurator: Paweł Szroniak

Cykl wydarzeń towarzyszący wystawie "Nowa normatywność" koncentruje się na dwóch pracach prezentowanych w ramach Sympozjum: "Zaczyna się we Wrocławiu" Zbigniewa Gostomskiego oraz "Koncercie na 28 poduszek i zachód słońca" Jerzego Rosołowicza. Zaproszeni artyści (m.in. Grupa ETC, Zorka Wollny, Matej Frank), przyjmując strategie konsekwentnej nadinterpretacji i fragmentacji jako podstawowe narzędzia pracy twórczej, ukażą nieoczywisty potencjał wskazanych prac w sferze sound artu i muzyki eksperymentalnej.

 • Wystawa „Ostatni zjazd"

termin: TBA

organizator: Wrocławska Fundacja Filmowa

kurator: Kuba Żary

Wystawa stanowić ma reinterpretację "legendarnego", "fantastyczno-niemożliwego" rysu, jaki wpisany jest w pamięć o Sympozjum. Wychodząc od materiałów źródłowych, archiwaliów i dokumentacji, projekt ma ich zawartość przekraczać i stanowić hiperbolizację podobnych narracji – być świadomie tworzonym wkładem do mitycznej sławy wydarzenia z 1970 roku.

 • ZŁOTY KIOSK – odsłony specjalne VII, VIII i IX

termin: 06-07.2020

organizator: Złoty Kiosk

kuratorzy: Magdalena Kreis, Krzysztof Grześków, Yuriy Biley

W ramach obchodów rocznicy ZŁOTY KIOSK zostanie symbolicznie przeniesiony na Górkę Słowiańską - miejsce wybrane w 1970 r. przez Tadeusza Dobosza i Józefa Burlewicza do realizacji projektu dwóch kul ustawionych na jej szczycie na betonowej platformie. Działanie miałoby na celu dialog z koncepcją artystów i miejscem przez nich wyznaczonym do jego realizacji.

Program: ARCHIWALIA I BADANIA

 • Internetowe archiwum Sympozjum

Ogólnodostępna platforma zbierająca dokumentację związaną z Sympozjum Plastycznym Wrocław ‘70. Pierwsza jej część poświęcona będzie materiałom archiwalnym i źródłowym. Będzie to dokumentacja fotograficzna wydarzenia, druki ulotne w formie maszynopisów (np. program Sympozjum, lista uczestników, zaproszenia), a także bibliografia (artykuły z prasy lokalnej i późniejsze teksty poświęcone wydarzeniu). Druga natomiast skupi się na archiwizowania wszystkich wydarzeń, jakie będą realizowane podczas rocznicy.

 • Edyton: Artystki Sympozjum

Termin: 12.06.2020

kuratorki: Zofia Reznik, Celina Strzelecka

Sympozjalny edyton, czyli otwarty maraton edytowania Wikipedii, to wydarzenie służące stworzeniu i uzupełnianiu artykułów na temat współtwórczyń Sympozjum Plastycznego Wrocław '70. Wiedza na temat ich twórczości jest rozproszona w trudno dostępnych dziś źródłach, a poświęcone im biogramy nie zawsze są dostatecznie reprezentatywne – chcemy to zmienić i wzbogacić polską Wikipedię o rzetelne treści związane z Sympozjum. Naszym celem jest nie tylko upowszechnianie wiedzy o tym historycznym wydarzeniu, ale także wzmacnianie aktywnych i twórczych postaw oraz dzielenie się umiejętnościami technicznymi.

 • Konferencja naukowa „Czy badania artystyczne?”

termin: 22-23.10.2020

kuratorki: Zofia Reznik, Paulina Brelińska, Zofia Małkowicz-Daszkowska

Ogólnopolskie spotkanie poświęcone: 1) przeglądowi zjawisk z zakresu współczesnych badań artystycznych, 2) problematyce researchu artystycznego w kontekście kształcenia artystycznego, 3) usytuowaniu badań artystycznych między dziedzinami, 4) usytuowaniu badań artystycznych w tradycji polskiej sztuki i refleksji teoretycznej.

 • Projekt „Unconference / giełda wiedzy”

termin: TBA

kuratorki: Karolina Balcer, Iwona Ogrodzka (kolektyw Why Quit)

Spotkanie o otwartym, performatywnym charakterze, dla którego inspiracją stanowi dla nas doświadczenie brytyjskiego zespołu badawczo-artystycznego Critical Practice czy działalność Hanny Hurtzig.

Zaproszeni w roli prelegentów artyści zajmują się działalnością artystyczną, ale jednym z głównym punktów ich działań są prowadzone przez nich „badania artystyczne”. We wszystkich dyskusjach planowany jest udział ośmiu artystów.

 • Performatywne czytanie stenogramów Sympozjum

termin: TBA

kurator: Kuba Żary

Wydarzenia towarzyszące wystawie "Nowa normatywność", angażujące artystów biorących udział w analizowaniu dorobku Sympozjum. Poza popularyzacją wiedzy na temat przebiegu Sympozjum i przybliżeniu uczestnikom pełnej problematyki podnoszonej podczas dyskusji artystów, architektów, kuratorów, krytyków i przedstawicieli lokalnych władz, poprzez formę i zaangażowanie aktywnych współcześnie kreatorów kultury i sztuki odtwarzać ma atmosferę twórczej wymiany myśli, stanowiącej fundament merytorycznego dziedzictwa Sympozjum Plastycznego Wrocław '70.

 • Pokaz filmów w ramach festiwalu MIASTOmovie

Termin: 7.11.10:2020

Pokaz archiwalnych dokumentów krótkometrażowych, prezentujących sytuację architektoniczno-urbanistyczną stolicy Dolnego Śląska na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Specyfika struktury miasta w tym czasie i kontekt, jaki tworzyła ona dla spotkań Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70, omówiony zostanie podczas prezentacji oraz dyskusji.

Program: EDUKACJA

 • Zestaw edukacyjny „Zaczyna się we Wrocławiu”

Na kompendium edukacyjne składają się trzy elementy: pigułka wiedzy o Sympozjum, mapa Sympozjum oraz scenariusze działań. Zostały one opracowane z myślą o popularyzacji przedsięwzięcia i dotarciu z założeniami oraz pomysłami opracowanymi w 1970 roku do szerokiego grona odbiorców.

Pigułka wiedzy zawiera najważniejsze informacje dotyczące Sympozjum. Zależy nam nie tylko na poszerzaniu wiedzy na temat sztuki współczesnej, lecz także umożliwieniu poznania Wrocławia i jego historii na nowo – w kontekście powstałych w czasie Sympozjum projektów. W pigułce wiedzy przedstawiamy krótkie kalendarium, nazwiska artystek i artystów, kontekst organizacji przedsięwzięcia, a także przyczyny tego, że większość projektów nigdy nie doczekała się realizacji w przestrzeni naszego miasta.

W Mapie Sympozjum znalazły się projekty, które zostały stworzone przez artystki i artystów podczas sympozjalnych spotkań. Dla części z nich już w 1970 roku została wybrana lokalizacja – stąd konkretne punkty osadzono na mapie naszego miasta. Wybrane koncepcje opisane tak, by stanowiły inspirację do samodzielnego zwiedzania Wrocławia ich tropem.

 • Śniadania z Sympozjum

termin: 06.2020

organizatorzy: Fundacja Ładne Historie Partnerzy: Stowarzyszenie Żółty Parasol, Stowarzyszenie serce Szczepina, Moje Popo, Art Transparent

Dwie akcje realizowane „zdalnie”, poprzez zapraszanie odbiorców do śniadaniowania z Sympozjum w ich domach. Zaproszone przez nas do współpracy pasjonatki kultury kulinarnej - Dominika Józala i Iza Wiśniewska – przygotują zestaw posiłków na początek dnia, inspirowanych wybranymi, także tymi zrealizowanymi pracami z Sympozjum.

Wszystkie niezbędne do potraw produkty będą łatwo i powszechnie dostępne – także w kontekście ekonomicznym, przygotowanie potraw nie będzie wymagać specjalnego sprzętu czy umiejętności, a realizowana przez nas akcja promować będzie wykorzystanie lokalnych i sezonowych produktów (w imię filozofii less waste!) oraz wspierać osiedlowe małe usługi. Akcję zrealizujemy w dwóch osiedlowych odsłonach: na Ołbinie i Placu Grunwaldzkim oraz na Szczepinie i Popowicach.

 • Sympozjum 70/20 na moim podwórku

termin: 08-10.2020

organizatorzy: Fundacja Ładne Historie, Muzeum Współczesne Wrocław Partnerzy: Stowarzyszenie Żółty Parasol, Serce Szczepina

Działania na wrocławskich osiedlach - warsztaty i animacje nawiązujące do tematyki Sympozjum, bazujące na Scenariuszach działań - skupione zostaną na czterech obszarach, na których znajdują się lub miały zostać umiejscowione prace w ramach Sympozjum Wrocław '70: Szczepin i Popowice, Ołbin i Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich i Gajowice, Stare Miasto i Przedmieście Świdnickie. W ramach warsztatów wrócimy do tematu planowania przestrzeni wrocławskich osiedli, ich potrzeb i problemów, a wreszcie koncepcji dotyczących ich przyszłości – ramą czasową dla naszej pracy będzie rok 2070 na wrocławskich osiedlach.

 • Projekt „Szczepin 70/20/70”

termin: 10.2020

organizator: Muzeum Współczesne Wrocław

W projekcie odniesiemy się do wyników konsultacji „rewitalizacja NOWA”, w ramach której poznaliśmy lokalną sytuację poszczególnych osiedli Wrocławia. Do poprowadzenia warsztatów na Szczepinie i Popowicach zaprosiliśmy Jerzego Kosałkę – wrocławskiego artystę konceptualnego, który sam jest mieszkańcem Szczepina. Naszym wspólnym celem jest stworzenie opartej na marzeniach i fantazji, ale i wynikającej bezpośrednio z potrzeb mieszkańców, wizji przyszłości ich osiedli.

 • Sympozjum 70/20 cyklicznie

termin: 09-10.2020

organizatorzy: Fundacja Ładne Historie, Strefa Kultury Wrocław

Cykl spotkań wykładowo-dyskusyjnych, których zadaniem będzie w przystępny sposób przybliżyć odbiorcom historię Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70 i idee stojące za sztuką konceptualną. Zaproszeni goście - akademicy, artyści, krytycy - poprzez swoje prezentacje i rozmowy z uczestnikami wprowadzą ich w tematykę obchodów i przygotują ich na doświadczanie programu rocznicy Sympozjum.

 • Oprowadzania z Sympozjum

termin: 09-10.2020

organizatorzy: Fundacja Ładne Historie, Muzeum Współczesne Wrocław Partnerzy: Wrocławska Fundacja Filmowa, Serce Szczepina

Szlaki spacerów związane będą z lokalizacją projektów sympozjalnych i obejmą Przedmieście Świdnickie, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Gajowice, osiedle Powstańców Śląskich. Podczas spacerów, uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się nie tylko z projektami, przygotowanymi przez artystów na Sympozjum, ale także z historią wybranych obszarów miasta, ich powojennymi przeobrażeniami oraz strukturą urbanistyczną. Każdy ze spacerów będzie okazją do wykorzystania zestawu edukacyjnego „Zaczyna się we Wrocławiu” – na bazie Pigułki wiedzy o Sympozjum przygotujemy dla uczestników animacje odnoszące się do Sympozjum i jego roli w kształtowaniu przestrzeni publicznej, Mapa Sympozjum z kolei pozwoli spacerowiczom zapoznać się ze skalą planowanych w ramach Sympozjum działań i umiejscowić je w konkretnych fragmentach Wrocławia. Dodatkowo stanie się okazją do ćwiczenia wyobraźni, zachęcając do myślenia o znanych i bliskich sobie miejscach, jako o potencjale dla sympozjalnych projektów.

 • Cykl „Wrocław 70/20/70”

termin: 08-11.2020

organizator: Muzeum Współczesne Wrocław

Cykl będzie obejmował cztery obszary tematyczne: urbanistyka, ekologia, pomniki oraz sztuka w przestrzeni publicznej. Każda jego część będzie składać się z oprowadzania tematycznego po wystawie w MWW oraz warsztatów (obejmujących wizytę przy wybranych realizacjach w mieście oraz pracę warsztatową).

Tematyka cyklu będzie odnosić się do nielicznych, zrealizowanych projektów w ramach Sympozjum Wrocław ‘70. Projekty będą pretekstem do spojrzenia wstecz, ale także do dyskusji o teraźniejszości naszego miasta, roli sztuki w przestrzeni publicznej oraz refleksji na temat możliwych scenariuszy przyszłości.

Galeria

Powiązane wydarzenia