Szkolenie Team Managment

Z człowiekiem jest jak z polem – czasami biegnie przez nie żyła złota, ale nikt o tym nie wie.

Z człowiekiem jest jak z polem – czasami biegnie przez nie żyła złota, ale nikt o tym nie wie. (Jonathan Swift) Szkolenie Team Management nadaje ludzką twarz kierowaniu zespołem. Uczula uczestników na analizę ukrytego w ludziach potencjału, zwiększa samoświadomość, a także jasno nakreśla ścieżkę, którą powinni podążać w pracy zespołowej. ADRESACI SZKOLENIA Liderzy lub managerowie zespołów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje. Szkolenie idealnie również dla osób myślących o zmianie stanowiska pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Umiejętność doboru stylu zarządzania pod kątem etapu rozwoju pracownika w organizacji Zdobycie umiejętności zarządzania sytuacyjnego Poznanie technik zwiększających skuteczność pracy zespołu

ZAKRES I CZAS SZKOLENIA – 1 DZIEŃ / 8 godz.

Analiza stylów zarządzania pod kątem etapu rozwoju pracownika w organizacji Sylwetka lidera – mapa cech i umiejętności (na bazie mapy myśli – jest wyjściową do planowania rocznego rozwoju kompetencji miękkich lidera) 5 obszarów pracy lidera: analizowanie, planowanie, motywowanie, kontrolowanie, ocenianie (druga mapa wyszczególniająca konkretne obszary do pracy systemowej).

Style kierowania zespołem w oparciu o metodologię Golemana, najczęstsze błędy (autoanaliza stylu zarządzania lidera wraz z opisem rażących błędów popełnianych na każdym etapie pracy lidera) Etapy rozwoju pracownika na bazie szablonu Blancharda (omówienie etapów rozwoju pracownika w organizacji razem z wypracowaniem macierzy metod pracy na każdym z nich)

Techniki zwiększające efektywność pracy zespołu / zarządzanie sytuacyjne Analiza typów temperamentalnych – zwiększenie świadomości lidera w doborze metod pracy i form komunikatów kierowanych do zespołu na bazie 4 rodzajów osobowości Wyznaczanie celów metodą SMART Udzielanie pozytywnej oraz negatywnej informacji zwrotnej EXPOSE lidera – 5 etapów budowania autorytetu oraz pracy ze zmianą Szkolenie w 70% prowadzone jest metodą warsztatową – głównym trzonem są ćwiczenia na bazie przedstawionej teorii, aby grupa już na etapie szkolenia wyrobiła w sobie nawyk implementacji prawidłowych zachowań do rozmowy z klientem.

Szczegóły wydarzenia:
krzywykomin.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia