Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska

Przedstawione zostaną najważniejsze zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej, takie jak rzymskie katakumby czy mauzoleum Konstancji oraz sztuki bizantyjskiej.

Przedstawione zostaną najważniejsze zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej, takie jak rzymskie katakumby czy mauzoleum Konstancji oraz sztuki bizantyjskiej.

Prelegent scharakteryzuje także najistotniejsze zjawiska w sztuce tego okresu na wybranych przykładach malarstwa, rzeźby i architektury omawianych okresów.

Wykład Dariusza Galewskiego w ramach cyklu „Kurs historii sztuki”.

Wstęp z biletem za 5 zł.

Galeria

Powiązane wydarzenia