Tu odbywa się karmienie słowem. Godzina karmienia: dziewiętnasta

Tytuł konferencji nawiązuje do fragmentu tekstu Tadeusza Różewicza poświęconego spektaklowi „Apocalypsis cum figuris” Jerzego Grotowskiego.

Tytuł konferencji nawiązuje do fragmentu tekstu Tadeusza Różewicza poświęconego spektaklowi „Apocalypsis cum figuris” Jerzego Grotowskiego.

Spotkanie poświęcone będzie „rekonstrukcji” wspólnego zamysłu artystycznego wybitnych wrocławian, a mającego na celu przygotowanie przez Teatr Laboratorium przedstawienia opartego na tekstach Poety.

Szczegóły wydarzenia:
grotowski-institute.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia