Warsztaty: Wiem dokąd zmierzam

Warsztat oparty na rozwijaniu cennej kompetencji, czyli stawiania i realizacji celów oraz skutecznej walki z przeszkodami.

Warsztat oparty na rozwijaniu cennej kompetencji, czyli stawiania i realizacji celów oraz skutecznej walki z przeszkodami.

Uczestnicy będą mogli poznać i poćwiczyć metodę SMARTER. Jest to koncepcja, która wspiera prawidłowe wyznaczanie celów na podstawie określonych kryteriów.

Budowanie celów w taki sposób wymusza ich głęboką analizę i jasną konstrukcję tym samym bezpośrednio wpływa na późniejszą możliwość ich realizacji oraz płynącą z tego satysfakcję.

Na warsztacie uczestnicy będą mieli również możliwość przeanalizowania swoich głównych trudności w realizacji wyznaczonych celów, co będzie pierwszym krokiem do zwiększenia osobistej skuteczności.

Szczegóły wydarzenia:
fundacjapozytywka.org.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia