Wąwóz/Barranco

Pokaz pracy Performer Persona Project

„Wąwóz” to działanie, które wyrasta z niezgody na obecną sytuację społeczną i polityczną w Chile oraz wybuch rewolucji w październiku 2019 roku.

To praca w toku, która celowo nie zmierza do tego, by być pracą skończoną. Pomyślana jest jako przestrzeń, w której przekazuje się myśli, dyskursy i teorie będące pochodną procesów społecznych i osobistych, które wciąż zachodzą w obliczu niepewnej przyszłości Chile.

Partytura oparta jest na prostocie: działań i śpiewu, pustej przestrzeni i żywym kontakcie z widzami.

Szczegóły wydarzenia:
grotowski-institute.art.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia