Wrocławskie Spotkania z Pantomimą, Mimem i Teatrem Ruchu Mimesis 2017

Jest to kolejna edycja projektu powstałego w 2016 roku, umożliwiającego poznanie potrzeb i oczekiwań młodzieżowego środowiska teatralnego w Polsce.

Wydarzenie zainicjowane przez młodzież jest nastawione na doskonalenie wiedzy i umiejętności artystów zajmujących się pantomimą, mimem i teatrem ruchu.

Spotkania będą obejmowały przegląd krótkich form teatralnych, warsztaty teatralno-ruchowe, spacer ścieżką tradycji teatralnych. Finałem projektu będzie wspólny happening w przestrzeni miejskiej .

 Zapisy dla grup i solistów trwają do 1 maja 2017 roku, zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy .

Galeria

Powiązane wydarzenia