Zdjęcie wydarzenia Wystawa: „Pasieka Dziadka Tolka”

Wystawa: „Pasieka Dziadka Tolka”

Od 1 lipca 2022 r. w strefie Wystaw Czasowych w Hydropolis zobaczymy historię życia pszczół, ich wpływ na ekosystem.

Smaki i zapachy dzieciństwa, łąki, ogrody, rwący potok, szum drzew i łopotanie maleńkich skrzydeł. Wystawa „Pasieka Dziadka Tolka” to opowieść o ulu, o porządku świata i o cudach natury, o których na co dzień zapominamy. Od 1 lipca będzie ją można zobaczyć w Hydropolis.

Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis zwraca uwagę w stronę maleńkich owadów, które są jednym z fundamentów ekosystemu. Choć na świecie istnieje około 20 000 gatunków pszczół, to ich populacja wciąż maleje, a działalność człowieka skutecznie degraduje ich środowisko naturalne. Największe zagrożenie stanowią środki ochrony roślin, ograniczony dostęp do zróżnicowanego pokarmu, pasożyty i choroby. A jak mawiał Albert Einstein: „Pszczoła jest podstawą życia na Ziemi, a gdy nie ma pszczół – nie ma też pożywienia dla człowieka”. Dlatego tak ważne jest, by dbać o tę niezwykle ważną pszczelarską sztukę rzemieślniczą, której historia sięga 150 milionów lat.

Od 1 lipca 2022 r. w strefie Wystaw Czasowych w Hydropolis zobaczymy historię życia pszczół, ich wpływ na ekosystem, widoczne skutki niedoboru pszczelego działania oraz pracę
w pasiece i sposoby ochrony środowiska. Przedstawienie działalność tych małych owadów to kolejny krok Hydropolis w ekologicznej edukacji.

Misją centrum wiedzy o wodzie jest kształtowanie pozytywnych postaw i uwrażliwienie na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, właściciel Hydropolis, od lat prowadzi kampanię informacyjną #PijKranówkę, zachęcając tym samym do rezygnacji z plastiku, jednocześnie edukuje najmłodszych wrocławian dzięki projektowi Akademia Przyjaciół Wody. Z kolei
w samym Hydropolis przeprowadzane są liczne warsztaty z recyklingu czy ekologicznego gotowania w duch less waste. Teraz Centrum Edukacji Ekologicznej zwraca uwagę na małych mieszkańców naszej planety, bez których nie mogłaby ona funkcjonować.

Uzupełnieniem wystawy są warsztaty, które będą prowadzone w każdą wakacyjną niedzielę, od 3 lipca do 28 sierpnia. Zespół animatorów i animatorek przez kreatywną zabawę przekaże uczestnikom cenną wiedzę na temat pszczół, miodu, pracy w pasiece oraz ochrony środowiska. Elementami warsztatów będzie m.in. rozwiązywanie quizów przyrodniczych połączonych z manualnymi pracami imitującymi pracę w pasiece. Warsztaty będą odbywać się od godziny 11.00 do 18.00.

Wystawa dotycząca fascynującego świata pszczół będzie dostępna do końca sierpnia w cenie biletu do centrum wiedzy o wodzie.

Galeria

Powiązane wydarzenia