Zajęcia muzyczno-ruchowe – dzieci 1-3 lata

Nowe zajęcia to: ogólnorozwojowa gimnastyka, pogłębianie więzi rodzinnych i wzmacnianie pozytywnych relacji z innymi.

Nowe zajęcia to: ogólnorozwojowa gimnastyka, pogłębianie więzi rodzinnych i wzmacnianie pozytywnych relacji z innymi, co wpływa na rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny, intelektualny oraz rozwój mowy i komunikacji.

Uczestnicy ćwiczą w skarpetkach z antypoślizgiem lub najlepiej boso.

Organizatorzy zapraszają dzieci w wieku od roku do 3 lat  wraz z rodzicem/opiekunem.

Proszę wziąć ze sobą wygodny strój sportowy oraz butelkę wody do picia dla dziecka i rodzica/opiekuna.

Szczegóły wydarzenia:
yongsters.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia