Zdrowie

Data aktualizacji: 2019-02-18

W nagłych wypadkach osobom poszkodowanym pomocy udziela pogotowie ratunkowe oraz specjaliści na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR).

Jeśli w nocy czujesz się źle i potrzebujesz pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i nie jest to stan nagły zagrażający zdrowiu lub życiu, to zgłoś się do ambulatorium.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu.

Zasady korzystania z opieki medycznej przez obcokrajowców

  • Osoby ubezpieczone w państwach członkowskich UE/EFTA powinny okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego/EKUZ (ang. EHIC). W przypadku braku EKUZ lub certyfikatu szpital może obciążyć pacjenta kosztami leczenia, wystawiając rachunek.
  • Obywatele Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Federacji Rosyjskiej oraz Serbii, którzy przebywają w Polsce na podstawie ważnych wiz, mogą korzystać z niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku. Koszty takich świadczeń pokrywane są przez Ministerstwo Zdrowia.
  • Osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce ani w innym państwie członkowskim UE/ EFTA mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych odpłatnie.

W większości szpitali wśród kadry są osoby znające język angielski.