Grupa Zwierząt Rzeźnych na Jatkach

Te figury z brązu to najbardziej „wypieszczone” zwierzęta we Wrocławiu.

Galerie na Jatkach znajdują się na trasie wycieczek po Wrocławiu, a postaci kozy, świni, koguta, gęsi z jajkiem i królika wzbudzają zainteresowanie gości, którzy obdarzają je czułościami i chętnie się z nimi fotografują.
Intencje autorów określa napis na tabliczce: Ku czci Zwierząt Rzeźnych – Konsumenci.
Od średniowiecza przez stulecia przy dzisiejszych Starych Jatkach działały zakłady rzeźnicze i sklepy z mięsem.

Galeria

Więcej miejsc