Wirydarz Muzeum Architektury

Klimatyczny wirydarz w Muzeum Architektury to pozostałość pobernardyńskiego klasztoru, który powstał w tym miejscu w drugiej połowie XV wieku przy gotyckim kościele.

Przez stulecia obiekty były wielokrotnie niszczone i przebudowywane. Do dzisiaj zachował się typowy klasztorny, czworoboczny układ z krużgankami otaczającymi ogród. Kameralny wirydarz jest idealnym miejscem na chwilę skupienia.

Dawny kościół i klasztor od lat 60. są siedzibą Muzeum Architektury.

Galeria

Więcej miejsc