Amor na pegazie

Data utworzenia: 2020-08-05

Rzeźba Theodora von Gosena pierwotnie prezentowana była podczas Wystawy Stulecia.

W obecnym miejscu – na Promenadzie Staromiejskiej, w pobliżu południowo-wschodniego wejścia do Ogrodu Staromiejskiego przy Teatrze Lalek – stoi od 1914 r.
Postaci skrzydlatego chłopca siedzącego na koniu ze skrzydłami to odwołanie do mitycznych postaci Amora i Pegaza. Dzieło von Gosen – w latach 30. XX wieku rektora wrocławskiej wyższej szkoły sztuk pięknych – prezentuje związek miłości i poezji.
Dwumetrowa rzeźba stoi na dwumetrowym postumencie. Postaci są z brązu, ale chłopiec na ma oczy z marmuru, a koń z topazu.

Więcej miejsc