Consulencjusz Italicus

Data utworzenia: 2022-07-06

Krasnal reprezentuje zespół konsultantów firmy Bosetti Global Consulting.

Wraz z nowym krasnalem, firma Bosetti Global Consulting pragnie rozpocząć rok obchodów jubileuszowych. To już 20 lat jej działalności i obecności we Wrocławiu.

Bosetti Global Consulting silnie identyfikuje się zarówno z otwartym kulturowo miastem, jak i z doskonałym klimatem inwestycyjnym. Imię Consulencjusz Italicus reprezentuje zespół konsultantów oraz akcentuje specjalizację w obsłudze inwestorów włoskich.

Consulencjusz został mianowany na dobrego ducha firmy i będzie obchodzić swoje coroczne święto.

Galeria

Więcej miejsc