Cymeliusz

Data utworzenia: 2022-12-09

Na straży Biblioteki Uniwersyteckiej oraz jej zbiorów stoi Cymeliusz – tajemniczy miłośnik cymeliów, czyli najcenniejszych zbiorów bibliotecznych.

Cymeliusz to bardzo stary krasnal. Jak bardzo? Tego niestety nie możemy być pewni, ponieważ skrzat nie mówi o sobie za dużo. Udało nam się jednak dowiedzieć, że Cymeliusz – zanim trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej – zwiedził wiele innych bibliotek, znajdujących się w różnych częściach świata, i nabył przy tym ogrom cennej wiedzy.

Wielką miłością Cymeliusza są bowiem cymelia, czyli najcenniejsze zbiory biblioteczne o szczególnej wartości. To właśnie od nich pochodzi imię sympatycznego, choć tajemniczego, krasnala. Nie istnieją już takie rękopisy, stare druki bądź dawne mapy, które stanowiłyby dla Cymeliusza zagadkę. Skrzatowi nie straszna także umiejętność posługiwania się łaciną i greką. Legendy powiadają, że Cymeliusz ukończył filologię klasyczną z wyróżnieniem!

Nocami Cymeliusz lubi włóczyć się po opustoszałych korytarzach biblioteki, zakradać się do niedostępnych dla innych magazynów i kartkować swoje ulubione księgi, a czasem ostrożnie popykać też fajkę na dachu budynku. Z nastaniem świtu wraca jednak na swoje stałe miejsce przed Biblioteką Uniwersytecką, aby swoim tajemniczym uśmiechem witać każdego nadchodzącego czytelnika.

Galeria

Więcej miejsc