Eldżej i Modułek

Data utworzenia: 2022-07-11

Wrocławskie krasnale postanowiły wyruszyć poza miasto, w poszukiwaniu nowych ścieżek rozwoju i kariery.

I tak trafiły do pobliskich Biskupic. Modułek i jego koreański przyjaciel Eldżej witają nas przy wejściu do fabryki LG tabliczką z napisem „Pasja, Profesjonalizm, Praca Zespołowa”. Przypominają w ten sposób trzy główne wartości, którymi kierować się powinni pracownicy firmy.

Galeria

Więcej miejsc