Endress i Hauser

Data utworzenia: 2020-04-03

Tej dwójce krasnali przyświecają w życiu 3 wartości: praca, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Pod czapeczkami kryją się dwa ścisłe umysły, które na co dzień zajmują się pomiarami przepływu, poziomu, ciśnienia i temperatury, analizą cieczy, rejestracją i cyfrowym przetwarzaniem danych w różnych gałęziach przemysłu.

Podobnie jak pozostali pracownicy Endress+Hauser Polska, krasnale są specjalistami w obsłudze aparatury kontrolno-pomiarowej, która dba o zarobki klientów, ich bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska.

Więcej miejsc