Farmaceuta Akademicki

Farmaceuta Akademicki tuż przy wejściu do nowego budynku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Farmaceuta Akademicki tuż przy wejściu do nowego budynku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Stoi w bliskim towarzystwie Diagnozjusza po drugiej stronie wejścia do budynku. Zgodnie z tabliczką ufundowany przez Fundację Farmacji Dolnoślaskiej

Więcej miejsc