Fundacja Otwartego Muzeum Techniki – Muzeum Odry

Muzeum Odry zostało założone w roku 1998, wtedy też zwiedzającym udostępniono zwiedzającym holownik parowy Nadbor. Wszystkie atrakcje można zwiedzać wewnątrz.

Muzeum Odry zostało założone w roku 1998, wtedy też zwiedzającym udostępniono zwiedzającym holownik parowy Nadbor. Dopiero w 2003 r. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki zdobyła kolejny obiekt – dźwig pływający „Wróblin", a rok później barkę – „Irenę". Wszystkie trzy atrakcje zostały wpisane na listę zabytków. Obecnie można zwiedzać ich wnętrza.

Więcej miejsc