Hydrotechnik

Data utworzenia: 2020-04-06

Krasnal, który znajduje się na terenie Jazu Wrocław I – ogrodzenie wyeksponowanego starego upustu płuczącego.

Generalny Wykonawca realizujący Kontrakt przebudowy Jazu Wrocław I postanowił połączyć historię starego upustu płuczącego (będącego elementem starego Jazu), który został wyeksponowany na terenie Jazu, ze specyfiką budownictwa hydrotechnicznego.

Z uwagi iż Wrocław słynie z Krasnali – postanowiliśmy aby historię tego obiektu „opowiedział” Krasnal Hydrotechnik – a zarazem stał się On pamiątką po ciekawej realizacji obiektu jakim jest JAZ

 

Więcej miejsc