Kościół polskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny

Katedra św. Marii Magdaleny jest jedną z najstarszych świątyń w mieście. Budowano ją w latach 1226-1232. Dawny kościół ewangelicki należy dzisiaj do Kościoła polskokatolickiego.

Katedra Marii Magdaleny w dzisiejszym kształcie gotyckiej, murowanej z cegły, trójnawowej bazyliki powstała w latach 1355-1360 i była główną świątynią miasta.

Przed 1488 r. ukończono budowę dwóch wież połączonych arkadą na wysokości 52 metrów – nazywaną „mostkiem pokutnic” lub „mostkiem czarownic”. Obecnie to popualarny punkt widokowy.

Pierwotnie mostek służył jako estrada dla koncertującej orkiestry, stąd rozlegały się fajerwerkowe wystrzały podczas ważnych uroczystości miejskich. W nocy z 22 na 23 marca 1887 r., od fajerwerków puszczonych z okazji 90. rocznicy urodzin cesarza Wilhelma I, spłonęła wieża północna.

Dwa rzędy kaplic bocznych dobudowano stopniowo w XV i XVI wieku. W latach 1525-1945 świątynia należała do Kościoła ewangelickiego, obecnie Maria Magdalena jest katedrą Kościoła polskokatolickiego.

O randze świątyni w średniowieczu świadczy to, że w 1365 r. cesarz Rzeszy Karol IV ofiarował jej relikwie patronki oraz cierń z korony Chrystusa i drzazgę z Krzyża Świętego.
 

25 października 1523 r. duchowny protestancki Jan Hess odprawił w kościele pierwsze we Wrocławiu nabożeństwo luterańskie. Od tego czasu aż po rok 1945 kościół należał do głównych miejsc kultu Kościoła ewangelickiego.

W czasie II wojny świątynia została zniszczona w 70 procentach. Już po kapitulacji niemieckich obrońców miasta wybuchła w wieży południowej składowana w niej amunicja. W wyniku wybuchu zniszczona została fasada kościoła z portalem głównym. Odbudowa świątyni rozpoczęła się w październiku 1946 r. 

  • Msze Święte w niedziele:  godz. 9:30, 11:00, w okresie zimowym: godz. 17:00 
  • Msze Święte w dni powszednie codziennie: w okresie zimowym godz. 17:00, w okresie letnim  godz. 18:00

Opis na podstawie informacji ze strony: www.mariamagdalena.wroclaw.pl

Galeria

Więcej miejsc