Kładka Piaskowa

Data utworzenia: 2021-09-14

Kładka Piaskowa przebiega nad Kanałem Młyna Maria, łączy Wyspę Piasek i Wyspę Słodową. Wybudowano ją w 2002 roku. Jest to kładka trójprzęsłowa, z konstrukcją nośną w postaci dźwigarów stalowych. Długość kładki to 109,28 m, a szerokość 3,2 m.

Więcej miejsc