Klucznik

Data utworzenia: 2022-07-11

Zna wszystkie wejścia do Podziemnego Miasta. Łatwo go rozpoznać po atrybucie, czyli wielkim kluczu.

Czy Klucznik nie boi się nosić go przy sobie i pokazywać Dużym Ludziom?

O Podziemnym Mieście piszemy ostatnio sporo, jednak wiedza o tym, niezwykłym ponoć miejscu jest wciąż niewielka. Podobnie jak o rozmieszczeniu wejść i sposobach ich otwarcia. Na tym polu rządzi właśnie klucznik.

Dlaczego nie boi się siedzieć z kluczem przy jednej z bardziej ruchliwych ulic Wrocławia? Jak mówią Krasnale, trudno by znaleźć takiego giganta co zdołałby wyrwać klucz jego właścicielowi (przekonał się o tym pewien rzezimieszek, któremu udało się zaledwie ułamać kawałek klucza). Nawet gdyby komuś się ta sztuka udała w pełni, to z pewnością nie umiałby się zdobyczą posłużyć.

Klucz jest wykonany według prastarej technologii i jest przypisany tylko do jego właściciela. To także on decyduje kto będzie jego następcą, jednak do tego czasu upłynie jeszcze wiele czasu.

Galeria

Więcej miejsc