Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej

Konsul wspiera rozwój stosunków gospodarczych, kulturalnych, handlowych i naukowych pomiędzy Republiką Litwy i Polską oraz promuje Polskę na polach gospodarki, kultury, nauki i turystyki.

Konsul wspiera rozwój stosunków gospodarczych, kulturalnych, handlowych i naukowych pomiędzy Republiką Litwy i Polską oraz promuje Polskę na polach gospodarki, kultury, nauki i turystyki.

Konsul Honorowy: Tomasz Kosoń.

Więcej miejsc