Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej

Konsulem Honorowym Republiki Łotewskiej we Wrocławiu jest Martin Kaczmarski. Okręg konsularny Kstanowią województwa dolnośląskie oraz opolskie

Konsul Honorowy Martin Kaczmarski. Okręg konsularny Konsula Honorowego stanowią województwa dolnośląskie oraz opolskie.

Kontakt z konsulatem: Specjalista ds. Konsularnych Jolanta Kaleta, tel. +48 71 773 74 64, tel. +48 723 740 974 poza godzinami pracy konsulatu.

Więcej miejsc