Kościół pw. św. Antoniego z Padwy

Data utworzenia: 2022-07-04

To najstarszy we Wrocławiu kościół barokowy, w którym częściowo zachowało się jeszcze wyposażenie z początku XVIII wieku.

Przy dzisiejszej ulicy św. Antoniego w drugiej połowie XVII wieku franciszkanie reformatorzy wybudowali klasztor oraz barokowy kościół, którego patronem został. św. Antoni z Padwy.

Sto lat później król Prus Fryderyk II przekazał klasztor elżbietankom, które zorganizowały w nim szpital. Po II wojnie światowej świątynia kilkakrotnie zmieniała administratorów - byli nimi salezjanie, diecezja wrocławska, a obecnie zajmują go paulini.

Kościół św. Antoniego znajduje się w obrębie  Dzielnicy Czterech Wyznań, nazwanej także Dzielnicą Wzajemnego Szacunku, którą wyznaczają świątynie: ewangelicka, żydowska, katolicka i prawosławna. Paulini we Wrocławiu biorą aktywny udział w wydarzeniach organizowanych w obrębie Dzielnicy Czterech Świątyń.

Galeria

Więcej miejsc