Le Bistrot Parisien Restauracja francuska

Data utworzenia: 2022-08-08

Paryski szyk w centrum Wrocławia. To Twoja kame­ralna, sty­lowa, fran­cu­ska uczta! Odpocz­nij przy dźwię­kach nastro­jo­wych szla­gie­rów.

Le Bistrot Parisien - godziny otwarcia

poniedziałek - niedziela 13:30 - 22:00

 

Poczuj kli­ma­tyczną atmos­ferę pary­skiego bistro i delek­tuj się sma­kami wybit­nych potraw, przy­rzą­dza­nych zgod­nie z naj­lep­szymi prze­pi­sami.

Sycące dania główne, aro­ma­tyczne prze­ką­ski, roz­koszne desery, bogaty reper­tuar zna­ko­mi­tych win.

To Twoja kame­ralna, sty­lowa, fran­cu­ska uczta! Odpocz­nij przy dźwię­kach nastro­jo­wych szla­gie­rów.

Daj się ponieść chwili: peł­nej szyku, taktu i ape­tycz­nego wdzięku.

Galeria

Le Bistrot Parisien Restauracja francuska w social mediach

Więcej miejsc