Marina Topacz

Data utworzenia: 2022-07-25

Marina-przystań dla jachtów motorowych w samym centrum Wrocławia

W marinie Topacz przyjmowane są jachty do 15 metrów długości i jednego metra zanurzenia.

Przystań jest wyposażona w węzeł sanitarny, mini-warsztat, funkcjonują przy niej restauracje oraz apartamentowiec.

Marina Topacz w social mediach

Więcej miejsc